Av Serina L. Griffioen, Lovise M. Sletten, Marte Tesdal & Cecilie F. Vanvik, alle Bachelor i arkeologi

Nøkkelord Plast, miljø & hverdag

Vi ønsket med Prosjekt Plastikk å sette et søkelys på plast i samfunnet og da rettet mot engangsplast. Vi mennesker er omringet av materiell kultur – det er de menneskeskapte tingene vi omringer oss med, som vi tenker på og bruker, som er en del av hverdagen vår og mye av sporene vi etterlater oss i dag er av materialet plast. De siste tiårene har plast blitt, slik vi ser det, et samfunnsproblem. Det forsøpler, havner i havet og ødelegger marineliv, men også for dyr og mennesker på land. Materialet plast er en av faktorene som har vært med å lede verden til et “bruk og kast” samfunn, grunnet det billige materialet som er lett å produsere og å få tak i som konsumer. Bærekraftige løsninger er enda ikke helt allment akseptert og det må skje en endring, innenfor mange felt, men i dette tilfelle endring i bruken av engangsplast, i forhold til klimakrisen vi står overfor i dag.
Målet for Prosjekt Plastikk var å gjøre oss selv, men også andre, mer bevisst på hvor stort omfanget er av plast i forbrukersamfunnet og hvor vi møter på det i vår hverdag. Et annet mål var å se om det er mulig å ha en hverdag uten å ta i bruk engangsplast, med utgangspunkt i perspektiver fra et studentliv. Derfor gikk prosjektet vårt ut på at vi fire studenter skulle gå fem dager uten å ta i bruk engangsplast, så langt det lot seg gjøre, og dokumentere det offentlig på en blogg. Klarte vi å minske Co2 avtrykkene våres, resirkulere bedre og forbruke plast mindre?

Link til blogg: https://prosjektplastikk.wordpress.com