Av

  • Julie: Engelsk Bachelor 
  • Jon: Historie Bachelor 
  • Truls: Historie Bachelor 
  • Sindre: Historie Bachelor 

Nøkkelord: Tre nøkkelord: Matsvinn, utslipp,  forsøpling 

Under dette prosjektet har gruppen gjort et dypdykk inn i forskjellige “trender” som tar et oppgjør med forskjellige aspekter innen miljøforurensning og overforbruk. Vi har alle brukt en uke hvor vi har gått radikalt til verks med å leve som veganer i en uke, drastisk redusert plast og engangsavfallsforbruk, samt plukket og dokumentert hvor mye søppel som kastes i naturen på daglig basis. Dette har vi dokumentert på mobilkamera med hensikt å klippe det sammen til en kortere montasje som viser utfordringer og oppturer underveis. I forkant av denne uken har gruppens medlemmer gjort litt research hvor vi har satt oss inn i de forskjellige trendene for å best mulig kunne gjennomføre prosjektet over en hel uke.    Den antropocene tidsalderen setter fokus på hvordan mennesker har størst innvirkning på jordkloden og den fremtidige utviklingen av en bærekraftig levemåte. I vårt prosjekt har vi tatt for oss de nevnte levemåtene både innenfor kosthold, avfallsforbruk og gjenbruk for å selv få et inntrykk av hva som må settes til verks på en mer global skala hvis klimautslipp og overbruk skal drastisk minimeres. Ved utgangen av prosjekt uken så vi oss selv som større individuelle aktører på karbonavtrykket enn tidligere og mindre avskrekkende ble det lettere for oss å se menneskene rundt oss i samfunnet og hvordan deres tilsynelatende uvitenhet om det antroposcene menneskets samspill med naturen påvirket deres høye forbrukerhverdag og avfall/utslipp.

Den antropocene tidsalderen setter fokus på hvordan mennesker har størst innvirkning på jordkloden og den fremtidige utviklingen av en bærekraftig levemåte. I vårt prosjekt har vi tatt for oss de nevnte levemåtene både innenfor kosthold, avfallsforbruk og gjenbruk for å selv få et inntrykk av hva som må settes til verks på en mer global skala hvis klimautslipp og overbruk skal drastisk minimeres. Ved utgangen av prosjekt uken så vi oss selv som større individuelle aktører på karbonavtrykket enn tidligere og mindre avskrekkende ble det lettere for oss å se menneskene rundt oss i samfunnet og hvordan deres tilsynelatende uvitenhet om det antroposcene menneskets samspill med naturen påvirket deres høye forbrukerhverdag og avfall/utslipp.