Kategori: Dialog

Grønn Framtid

Av Maren Høgevold Busterud (Engelsk Bachelorprogram), Frida Oterhals (Nordisk bachelorprogram), Nina Ouassou (Kunsthistorie bachelorprogram) Ole Bjørnaas (Kulturminneforvaltning), Rebecca Gjævran Campbell Sæther (Allmenn litteraturvitenskap Bachelor), Aron Hans Sævarsson (Kulturminneforvaltning), Richard Bjørnerås (Engelsk Bachelor) Nøkkelord: Miljøbevissthet, endring, intervju Grønn Framtid er et kort magasin med det grønne…

Antropocepodcast

Av Marthe Karlsen Nordhuus (Bachelor i Medievitenskap), Lise Kristin Nymo (Bachelor i Engelsk), Yvonne Wold Soleng (Bachelor i Arkeologi), Marcus Holten Toth (Bachelor i Arkeologi), Kristoffer Sørensen (Bachelor i Filmvitenskap) Nøkkelord: Cli-fi (Climate fiction), Fu-fi (Future fiction), Podcast Dette prosjektet har gått ut på å…

PopPoden

Av Erlend Eide (Arkeologi), Ingrid Karlsen (Filmvitenskap), Kristoffer Moan (Arkeologi), Ragnar Jægersborg (Arkeologi), Victoria Godager (Arkeologi) Nøkkelord: Frykt, Apokalypse, Populærkultur Som gruppe har vi sammen prøvd å komme fram til hva apokalypse-film (som popkulturelt fenomen) i ulike aspekter sier om menneskehetens “frykt” for en mulig…

Klimapodcast

Av Kristina Elena Bjørklund Mora (Arkeologi), Jill Lage (Arkeologi), Trygve Stemland Wilhelmsen (Arkeologi), Ingrid Stav (Arkeologi) Ingrid Owe (Nordisk litteratur) Nøkkelord: aktivisme, hverdagstiltak, klima Kjernen i prosjektet har gått ut på en samtale om menneskeskapte klimaendringer og hvordan vi kan påvirke, begrense eller stoppe den…

Kunst, kultur og klimakrise – Debatt på café Sito

Av Regina Lindhjem (Filmvitenskap), Kristoffer Vaag (Musikkteknologi) og Ella Marie Wolden (Musikkvitenskap) Keywords: Kunstens rolle, Ressurser, Fremtidsrettet — Vårt prosjekt går ut på å belyse tilknytningen mellom kunst-og kulturfeltet, og klimakrisa. Vi har utviklet problemstillinger som belyser linken mellom to temaer, som vanligvis blir diskutert…