Av Erlend Eide (Arkeologi), Ingrid Karlsen (Filmvitenskap), Kristoffer Moan (Arkeologi), Ragnar Jægersborg (Arkeologi), Victoria Godager (Arkeologi)

Nøkkelord: Frykt, Apokalypse, Populærkultur

Hør PopPoden her

Som gruppe har vi sammen prøvd å komme fram til hva apokalypse-film (som popkulturelt fenomen) i ulike aspekter sier om menneskehetens “frykt” for en mulig framtidig klimakatastrofe/menneskelig undergang. Hvert enkelt gruppemedlem har valgt et aspekt (animasjon, konflikt og kunstig intelligens, biologisk katastrofe, klimakatastrofer) i sjangeren apokalypse-film som de har valgt å fokusere/spesialisere seg på. Ved podcast innspillingen har vi kommet sammen for å diskutere drøfte og sammenlikne hvordan mennesker relaterer seg til klima-frykt og en tenkt menneskelig tilintetgjørelse innenfor disse ulike aspektene ved sjangeren, og hva det uttrykker. For at alle skal kunne ha et relevant felles diskutering- grunnlag som utgangspunkt har vi i fellesskap sett tre ulike filmer ut fra ulikt temporalt og geografisk utgangspunkt. (en kontemporær, en nordisk og en “gammel” 1960-talls film) som kan vurderes som apokalyptiske filmer. På denne måten har vi i tillegg til de individuelle aspektene også kunnet hatt et felles nøkkelpunkt for å kunne ha god flyt i samtalen under podcast innspillingen. Ved de ukentlige gruppemøtene har vi sett og løst diskutert de felles filmene, og hvordan hver av dem har relatert seg til begrepet antropocen i sin egen forstand. Til podcast innspilling har vi valgt en ordstyrer som har styrt flyten i samtalen og forsikret seg over at alle i gruppen får tilstrekkelig tid til å prate om sitt valgte tema.