Av Fride: Filmvitenskap, Emma: Statsvitenskap, Silje: Arkeologi

Nøkkelord: workshops (gjenbruksverksted), resirkulering, gjenbruk

Produkter vi har brukt for å lage ansiktsmasker, kroppskrubber og tonere

Dette prosjektet har i store deler gått ut på å lage nye produkter ut av ting man finner i hjemmet. Vi har arrangert to gjenbruksverksted der vi har invitert venner og bekjente hjem til oss for å undervise dem i hvordan man gjenbruker produkter man finner hjemme.

I det første gjenbruksverkstedet lærte vi folk hvordan de kan lage ansiktsmasker, ansiktstonere og kroppsskrubber ut av matprodukter som man ofte har i hjemmet (potet, sukker, honning osv.) Dette gjorde vi for å unngå å kjøpe disse produktene i butikk.

I det andre gjenbruksverkstedet tok vi frem sysakene og reparerte/sydde om gamle klær som kanskje ikke er i bruk lengre. Her måtte vi handle inn litt sysaker, men siden dette er noe vi kan bruke mange ganger, anså vi det som en investering. For å kunne knytte dette opp mot det antropocene, vil vi få frem at vi for eksempel har gjenbrukt glassbeholdere i stedet for å kjøpe nye plastbeholdere. Ved å få frem dette i gjenbruksverkstedene, opplyser vi om at det kan være enklere/bedre å bruke ting man allerede har, dermed kjøper man ikke nytt, noe som i lengden kan bidra til mindre forespørsel, som igjen bidrar til mindre transport og produksjon.