Av

Marthe Karlsen Nordhuus (Bachelor i Medievitenskap), Lise Kristin Nymo (Bachelor i Engelsk), Yvonne Wold Soleng (Bachelor i Arkeologi), Marcus Holten Toth (Bachelor i Arkeologi), Kristoffer Sørensen (Bachelor i Filmvitenskap)

Nøkkelord: Cli-fi (Climate fiction), Fu-fi (Future fiction), Podcast

Dette prosjektet har gått ut på å lage en podcast der vi skulle diskutere hvordan begrepet antropocen har blitt fremstilt i populærkultur i ulike formater. Formater som ble nevnt og diskutert var blant annet litteratur, spill, filmer og serier. Selve problemstillingen bak hele prosjektet var at vi skulle undersøke og diskutere hvorfor fremtiden er et så stort tema, som også blir ofte brukt i filmer, serier og underholdning generelt. Hva er det som er så spennende med dette temaet? Vi tok inspirasjon fra Julia Leyda sin presentasjon om antropocen i populærkultur og klimaforandringer, og vi tenkte at det ville vært interessant å diskutere dette og se på hvordan dette har blitt gjort, i en podcast da det finnes så mye innenfor temaet underholdning. Vi bestemte oss for å lage en podcast. Booket et rom og satte opp lydutstyr. Kristoffer fungerte som teknikker og tok opp podcasten. Etter podcasten var tatt opp redigerte også Kristoffer sammen podcasten. Vi samlet sammen informasjon hver for oss, og gjorde klart hvert vårt tema til bestemte datoer. Innsamlingen var forskjellig fra person til person med tanke på at vi hadde ulike temaer som vi skulle snakke om. Vi la så frem disse ulike temaene for hverandre, og diskuterte disse før vi tok opp podcasten med det vi hadde diskutert i gruppetimer.