Av

  • Kristina Elena Bjørklund Mora (Arkeologi),
  • Jill Lage (Arkeologi),
  • Trygve Stemland Wilhelmsen (Arkeologi),
  • Ingrid Stav (Arkeologi)
  • Ingrid Owe (Nordisk litteratur)

Nøkkelord: aktivisme, hverdagstiltak, klima

Hør Klimapodcasten her

Kjernen i prosjektet har gått ut på en samtale om menneskeskapte klimaendringer og hvordan vi kan påvirke, begrense eller stoppe den videre utviklingen av global oppvarming. Metoden som er valgt for å gjennomføre prosjektet og å få det publisert er ved innspilling av en podcast. Vi startet med et manus over temaer vi ville ta opp, men podcasten utviklet seg til mer en fri samtale hvor ikke alle av temaene vi hadde sett for oss å ta opp ble tatt opp. Hovedtemaene vi tok opp var aktivisme, og da spesielt ungdomsaktivisme, internetts påvirkning på samtalen rundt klima og små hverdagstiltak.