Av Maren Høgevold Busterud (Engelsk Bachelorprogram), Frida Oterhals (Nordisk bachelorprogram), Nina Ouassou (Kunsthistorie bachelorprogram) Ole Bjørnaas (Kulturminneforvaltning), Rebecca Gjævran Campbell Sæther (Allmenn litteraturvitenskap Bachelor), Aron Hans Sævarsson (Kulturminneforvaltning), Richard Bjørnerås (Engelsk Bachelor)

Nøkkelord: Miljøbevissthet, endring, intervju

Grønn Framtid er et kort magasin med det grønne skiftet som tema. Det består av to reportasjer, et portrett, en fem på gata-artikkel og statistikk som vi har samlet inn fra hovedsakelig studenter, ettersom dette er målgruppen vår. Reportasjene utforsker hvordan det grønne skiftet manifesterer seg i både næringslivet og forskning. Portretter er av en student som er engasjert i Grønn Ungdom og som forteller om eget synspunkt på det grønne skiftet, samtidig som hun gjenspeiler synspunktene til mange i sin egen generasjon. Reportasjene omhandler en historiker som foreleser på NTNU om teknologihistorie og det grønne skiftet og salgslederen på Kicks Trondheim Torg som har sett et skifte i både kundene som kommer inn hver dag og i produktene de selger etter at miljøkrisen har blitt et større tema.
Alt i alt gir magasinet et forhåpningsfullt bilde av fremtiden, selv om alle virker bekymret for utviklingen. Flere av intervjuobjektene, i alle sakene, både foreslår og har iverksatt flere endringer i hverdagen for å gjennomføre et grønt skifte. Metoden som er brukt er intervju, både dybdeintervjuer i reportasjene og portrettet, og breddeintervjuer i fem på gata. Statistikken vi har samlet inn kan også sees på som en form for anonym intervjumetode. Grunnen til av valgte denne metoden var for å snakke med folk i forskjellige aldere og med ulike bakgrunner for å få deres perspektiv. Likevel er alt relevant for målgruppen da det omhandler temaer unge ofte er engasjerte i. Samtidig er personene som har blitt intervjuet, spesielt forskeren og studenten, folk målgruppen har en forhold til.