Av

  • Silje Aune, Markus Bø Hveberg (Historie, bachelor)
  • Ida Mæhlumsveen (Historie, bachelor)
  • Camilla Skretting (Antikk kultur og klassiske fag, bachelor)
  • Håkon Anhanger Karlsen (Arkeologi, bachelor).

Nøkkelord: Kreativt, klimafokusert og aktuelt

Som prosjektets nøkkelord beskriver, bærer vårt resultat preg av å være kreativt, ha fokus på klima og være aktuelt i den forstand at det tar for seg hvordan mennesket har påvirket jordens overflate- og resultat av dette. Prosjektet er som beskrevet i overskriften, en antologi som er sammensatt av hver enkelt gruppemedlems individuelle tekst. Tanken bak resultatet var et ønske om å skape en sammenhengende tekst av fiksjon (cli-fi) og fakta, der vi ville bygge teksten på idéen om 5 elever i fremtiden, som ser tilbake på fortidens kritiske tilstand i forbindelse med et gruppeprosjekt de har.

Teksten skal i grunn gi likhetstrekk til – og minne om – det prosjektet vi nå har, der forskjellen er at disse elevene ser tilbake på den antropocene-perioden og diskuterer dens resultater og påvirkning for deres nåtid. Prosjektet relaterer seg til flere antropocene temaer fra figuren for prosjektkartlegging, der politikk, krise, natur/kultur, teknologi og menneske er de mest fremtredende. Med blant annet klimapolitikk, resirkulering, forurensning og utryddelse av dyrearter, er hensikten i tillegg til å gi et bilde av hvordan fremtidige generasjoner kan komme til å se tilbake på eventuelle konsekvenser av menneskets handlinger, også at leseren skal bli satt i en posisjon som fører til selvtolkning og tenkning. Avslutningsvis skal vi kjapt nevne noen av metodene vi har brukt i arbeidet med prosjektet, der samarbeid og kommunikasjon selvsagt har vært gjentakende gjennom hele prosessen. Andre metoder benyttet er brainstorming, fantasi, fakta og kreativitet.