Av

  • Ragnhild M. H. Sogge, Bachelor i allmenn litteraturvitenskap
  • Thea A. Knudsen, Bachelor i rådgivning og voksnes læring

Nøkkelord: Antropocen, Human Agency, Veiskille

Dette prosjektet handler om å vise to sider av menneskeheten, den naturlige og den «unaturlige». Vi føler vårt prosjekt passer best under temaet “om miljøetikk og natursyn”. Vi ønsker å illustrere det kanskje mange føler, at vi er en del av naturen men samtidig har tatt avstand fra den. Prosjektet vil vi plassere i forhold til antropocen begrepet, og hvordan human agency- hvordan vi faktisk påvirker naturen og hvilke konsekvenser det har følelsesmessig i forhold til oss selv om mennesker vi har snakket med. Vi står ved et veiskille, noe som vi ønsker å illustrere. Gjennom de siste fem ukene har vi plukket søppel som vi har brukt til å lage et kunstverk som skal vise menneskets to sider. Underveis når vi har planlagt mer oppsett har vi også samlet mer gjenstander, der vi underveis har forandret litt. Vi bestemte oss for å lage gjenstandene før vi satte det på basen. Kunstverket skal være åpent for tolking.