Av

Audun, Demian, Fredrik, Marton og Oda ved bachelor i historie og bachelor i nordisk

Nøkkelord:Moderne, eventyr, antropocene

Audun, Demian, Fredrik, Marton og Oda ved bachelor i historie og bachelor i nordisk

Kjerne i prosjektet vårt har vært å skrive et moderne eventyr som skal belyse hvordan mennesket ser på naturen som en bruksgjenstand og ikke ser naturens egenverdi. Vi har også forsøkt å belyse hvordan menneskets søken etter rikdom medfører skade på naturen. I kontrast til et tradisjonelt eventyr ender det kanskje ikke like godt i det moderne eventyret? Det er denne problemstillingen vi ønsker å skape ettertanke på, gjennom å avslutte eventyret med et spørsmålstegn.

Et viktig aspekt ved antropocen er å diskutere hvilken rolle mennesket skal ha, og hva slags ansvar som følger med å være menneske og biologisk overlegen naturen og andre arter. Med det moderne eventyret håper vi også å få til en refleksjon med tanke på hva slags ansvar enkeltmennesket har for naturen.