– Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin

Undervisningsstruktur

Selvstudier – en viktig komponent i NTNU Link – har nå blitt litt lettere…

Selvstudier – en viktig komponent i NTNU Link – har nå blitt litt lettere…

Universitetsbiblioteket tilbyr nå en ny læringsplattform for medisin og helse. ClinicalKey Medical Education inneholder over 250 populære lærebøker, 850 videoer, 85 000 bilder og 1500 kliniske oppsummeringer fra forlaget Elseviers portefølje. Selvstudier er en viktig komponent i NTNU Link og kan finne sted både før og etter kliniske aktiviteter, PBL, simulering og plenumsundervisning. Tilgangen til […]

Les videre »

Undervisningsstrukturen i NTNU Link

av 29. november 2018 i Undervisningsstruktur med Ingen kommentarer
Undervisningsstrukturen i NTNU Link

Undervisningen i NTNU Link – eller læringsaktivitetene som vi bør kalle dem – består hovedsakelig av klinisk tjeneste, studentaktiv plenumsundervisning og problembasert læring. Det forutsettes at studentene på egen hånd forbereder seg ved hjelp av anbefalte kilder og læremidler samt fordyper seg ved søk i oppslagsverk og databaser. Ved hjelp av NTNUs læringsstøttesystem «Blackboard» vil […]

Les videre »

Simulering på Campus Røstad

Simulering på Campus Røstad

I NTNU Link har vi nå startet med simulering. Her samarbeider vi med Nord Universitet og jobber i tverrfaglige team med sykepleiestudentene. Idéen er at vi skal få testet teoretisk kunnskap og få trene på og utvikle praktiske ferdigheter og samarbeidsevne. I en simuleringssituasjon får vi muligheten til å øve på dette i et trygt […]

Les videre »

Fire uker og tilbake til start…

Fire uker og tilbake til start…

Fire uker med vanlig undervisning i NTNU Link er unnagjort og jeg har rotert gjennom alle de kliniske fagområdene jeg skal og tar nå til på runde to. Marianne har allerede beskrevet den kliniske tjenesten i to av de fire ukene med fagområder som Nevrologi, Øre-Nese-Hals, Øye og Allmennpraksis (Temauke A) samt Geriatri/slag, Onkologi, Sykehjemsmedisin […]

Les videre »

To uker undervisning unnagjort

To uker undervisning unnagjort

Etter en overveldende introduksjonsuke som Sigrid har skrevet om i et tidligere blogginnlegg, var det endelig på tide å starte opp med vanlig undervisning. Etter to vanlige undervisningsuker er jeg foreløpig strålende fornøyd! Først må jeg fortelle litt om opplegget og hva jeg faktisk har opplevd. NTNU Link er designet for inntil 16 studenter, men […]

Les videre »

Hva er egentlig «Longitudinal integrated clerkship»?

av 15. august 2018 i Undervisningsstruktur
Hva er egentlig «Longitudinal integrated clerkship»?

En god innføring i hva LIC er finnes i AMEE-guide nr 110: Longitudinal integrated clerkships (Hudson et al., 2016)

Les videre »

The Consortium of Longitudinal Integrated Clerkships

av 28. juli 2018 i Undervisningsstruktur
The Consortium of Longitudinal Integrated Clerkships

Langsgående integrert klinisk tjeneste (Link) er en modell/struktur for medisinsk utdanning med 30-40 års historie. I dag eksisterer slike studieløp ved mange universiteter i mange land på mange kontinenter. Mange er registrerte medlemmer i «The Consortium of Longitudinal Integrated Clerkships» (CLIC). Her finner du en oversikt over andre slike studieløp: The Consortium of Longitudinal Integrated […]

Les videre »

Hvordan oppleves det å være student i et Link-studieløp?

av 25. juni 2018 i Undervisningsstruktur
Hvordan oppleves det å være student i et Link-studieløp?

Hør studenter fra University of Toronto fortelle om sine erfaringer som «Link-studenter»: Les mer om studentopplevelsen i denne artikkelen: Ogur, B., & Hirsh, D. (2009). Learning through longitudinal patient care-narratives from the Harvard Medical School-Cambridge Integrated Clerkship. Academic Medicine, 84(7), 844–50.

Les videre »

«Do’s and Don’ts» i klinisk observasjon av og tilbakemeldinger til studenter

«Do’s and Don’ts» i klinisk observasjon av og tilbakemeldinger til studenter

Involvering av legestudenter i autentiske kliniske situasjoner med pasienter er en sentral undervisningsform i NTNU Link. Men hva vet vi egentlig om denne undervisningsformen? Hva bør man gjøre? Hva bør man unngå? Hva er dokumentert? Slike spørsmål har vært gjenstand for forskning, og selv om mye er uklart, vet vi noe om hva som bør […]

Les videre »

Clinical Education Transformation at Harvard Medical School, in the US, and Beyond

av 30. april 2018 i Undervisningsstruktur
Clinical Education Transformation at Harvard Medical School, in the US, and Beyond

Harvard har etablert et studieløp i medisin med langsgående integrert klinisk tjeneste. De har også forsket på effektene et slikt studieløp har på studentenes læring og utvikling. Den 13. oktober 2017 kom David Hirsh fra Boston til Trondheim og Levanger og holdt innlegg både på St. Olavs hospital/Fakultet for medisin og helsevitenskap og på HUNT […]

Les videre »

Topp