Årets utmatrikulering ble digital, men like fullt en høytidelig og flott markering. Stor takk til alle involverte.