Vi har et eget prosjekt for å rekruttere og beholde jenter i fag der det tradisjonelt har vært skjev kjønnsfordeling. I år er det rekordstor søking, og det var en sann glede for meg å sende med noen godord på vegen under årets velkomstdag.