Det er navnet på Statnetts nye strategi, og jeg liker det. Her ligger det en ambisjon om framdrift. Den vil vi være med på!

NTNU har hatt besøk av Statnett i dag ved konsernsjef Hilde Tonne, Anders Granum og Kim Allgot. Møtet var lagt til IE-fakultetet fordi Statnett har flere gaveprofessorat her hos oss.

Slike besøk gjør oss alle bedre. Det er både en løypemelding og en syretest på om vi underviser og forsker i takt med behovet til samfunnet rundt oss. Og det gjør vi.  – Det grønne taktskiftet er verdens største største strategiske utfordring, en utfordring vi kan ta sammen, sier Tonne og understreker at da trengs hele bredden av den fagkompetansen NTNU sitter på. 

Besøk i Smart Grid-lab. Fra venstre Irina Oleinikova, Halsten Aastebøl, Anne Borg, Nils Kalstad, Hilde Tonne, Anders Granum, Laszlo Erdodi, Ingrid Schjølberg og Anngjerd Pleym. 

-Hva gjør dere med det faktum at vi ikke får utdannet nok folk? spør hun så. 

 -Vi har tredobla kapasiteten siden 2015, men vi er klare for mer vi, repliserer leder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Nils Kalstad. 

Så vet vi jo at det handler om tildelinger av studieplasser og slike ting, men vi kjenner absolutt på at det vi driver med er både relevant og etterspurt.

Nede i Smart Grid-laben er leder for institutt for elkraftteknikk, Anngjerd Pleym, vert. Hun viser fram noe av bredden av den forskningen som foregår både innen elkraft og cybersikkerhet. 

-Vi skal ikke bare elektrifisere, vi skal også drive fram industriell virksomhet til erstatning for olje og gass. Det krever gjennomføringskraft, sier Tonne og snakker om omstilling og digitalisering. – Vi har mye tung utvikling foran oss, poengterer hun.

Men den kjennes ikke så tung, snarere løfterik. Rektor Anne Borg understreker at NTNU ønsker å bidra til den grønne omstillingen. 

Statnett setter av en milliard kroner i året til digitalisering og ser for seg en stor økning i grønn energiproduksjonen fram mot 2050. 

-Det neste nå er havnett. Det er bare noe NTNU må satse på, er meldingen fra Tonne. 

– Vi går i gang i morgen, er svaret.

Det er utrolig hva som kan skje, bare vi har nok energi. Sånn oss imellom!