Jeg vil dele gleden og gratulere så myeProfessor Letizia Jaccheri får ODA Awards Woman for sitt mangeårige engasjement for likestilling i akademia. Letizia er en foregangskvinne og en inspirerende rollemodell. Denne prisen har hun vel fortjent.

Om Oda

Oda er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech med over 10.000 medlemmer fra over 5.000 selskap. Med medlemmer i hele Norge har Oda siden 2005 arbeidet med å bedre mangfoldet innen teknologisektoren. Odas mål er 40% kvinneandel både generelt innen IKT og innen toppledelse. Sammen skal de bidra til å fremme teknologi som en attraktiv karriereveg for kvinner.

ODA Awards Woman gis til en kvinne som kan vise til konkrete resultat også utenfor egen organisasjon, som er en synlig rollemodell og engasjerer seg og inspirerer til mangfold på tvers av bransjer. 

Om Letizia:

Letizia  er en mentor og et forbilde for kvinnelige forskere og akademikere i de tidlige stadiene av sin karriere, spesielt innen datavitenskap. Hun leder prosjektet «IDUN – fra PhD til professor» (https://www.ntnu.edu/idun) ved mitt fakultet.  IDUN har som mål å øke antallet kvinnelige forskere i toppstillinger ved IE-fakultetet og mottar 9 MNOK fra Norges Forskningsrådet (NFR) og NTNU. Prosjektet er et av NFRs BALANSE-prosjekter og motiverer kvinnelige forskere til å satse på en karriere som professor. Letizia har aktivt bidratt til rekrutteringen av ni eksellente kvinnelige professor-II/førsteamanuensis-II fra forskjellige universitet og industri i Europa og Norge. De fungerer som mentorer og rollemodeller for forskerne ved fakultetets sju institutter i Ålesund, Gjøvik og Trondheim.

Letizia initierte og ledet Lederskapsprogrammet for kvinner innen datavitenskap (WeLead) som startet i 2014 av Department of Computer and Information Science (IDI). Programmets mål var å tilby profesjonell opplæring for å kunne håndtere innebygde kjønnsforskjeller og trene kvinnelige ansatte i å være mer strategisk innen vitenskapelig karriereutvikling. Det har også vært viktig å styrke internt og eksternt nettverk.

Og som ikke det er nok er Letizia Jaccheri også initiativtaker til av ACM-Women Trondheim. Også på denne arenaen er har som mål å forbedre og fremme kjønnsbalanse i datarelaterte vitenskapelige felt og profesjonelle sektorer i Trondheim https://trondheimwomen.acm.org/home.

Hun  har ledet arbeidsgruppe Women in Informatics Research and Education group of Informatics Europe (WIRE), https://www.informatics-europe.org/activities/women-in-icst-research-and-education.html.  Hun er  Action Chair for det Europeiske Nettverket for Kjønnsbalanse i Informatikk (EUGAIN), Cost Action CA 19122,https://www.cost.eu/actions/CA19122/#tabs|Name:overview, som har 100 europeiske partnere  fra 37 Europeiskeland. Hovedmålet med dette initiativet er å forbedre kjønnsbalansen i informatikk gjennom opprettelse og styrking av et flerkulturelt europeisk nettverk av akademikere som jobber i forkant av innsatsen i deres land, institusjoner og forskningsmiljøer.

Jaccheri har startet Kodeløypa, https://www.ntnu.no/skolelab/kodeloypa. Kodeløypa gir elever på ungdomstrinnet i Trøndelag muligheten til å komme en dag til NTNU og Institutt for datateknologi og informatikk og lære om programmering. Kodeløypa har fokus på rekruttering av jenter. Flere vitenskapelige publikasjoner er skrevet av Jaccheri og hennes medforfatter om Kodeløypa og andre initiativer.

Dessuten er Jaccheri opptatt av kunst, kultur og formidling. Hun har skrevet en erindringsbok og en barnebok, begge relatert til hennes fagområder. Hun er også aktiv i kulturarrangementer for barn og voksne og bloggforfatter, https://letiziajaccheri.org/.

Så det er ingen tvil om at dette er vel fortjent!