– Vi vil finne ut hvordan døve tegnspråkbrukere skaper mening på ulike måter, sier Lindsay Nicole Ferrara.

Hun forsker på norsk tegnspråk, og i desember fikk hun penger fra Norges Forskningsråd under kategorien «Unge forskertalenter» til prosjektet Language use in the Norwegian Deaf community: reflections of a signed language. I prosjektet skal hun og kollegene undersøke tegnforrådet og grammatikken i norsk tegnspråk gjennom både kvantitative og kvalitative studier.

Portrettfoto av Lindsay Ferrara
Lindsay Ferrara

I et delprosjekt, skal de blant annet undersøke hvordan tegnspråkbrukere anvender sin flerspråklighet (norsk tegnspråk, norsk, engelsk, andre tegnede språk og så videre) i samtaler. I en annen del er målet å undersøke hvordan tegnspråkbrukere manipulerer billedlighet både for å vise og for å fortelle hva de mener. I en tredje del av prosjektet skal de undersøke hvordan peking og andre tegntyper koordineres slik at tegnspråkbrukere forstår hvem og hva det snakkes om.

– Døvesamfunn og deres tegnede språk kan hjelpe oss til å forstå hvordan mennesker kommuniserer og interagerer med hverandre. Tegnede språk utfordrer våre forestillinger om språk generelt sett, og ved å studere dem kan vi lære mer om hva språk kan gjøre og hvilken form de kan ta, sier Ferrara.

Dokumentasjon og språklig kommunikasjon

Prosjektet har to hovedmål. For det første ønsker forskerne å starte å dokumentere norsk tegnspråk ved å beskrive grammatikk og tegnforråd.

– Dette er viktig for at vi skal kunne bevare en del av den norske kulturarven, og fremme et norsk minoritetssamfunn og deres språk, sier Ferrara.

Hun ønsker også å lære mer om de ulike måtene mennesker kommuniserer og interagerer med hverandre på gjennom språk.

– Jeg er utrolig glad for å få denne muligheten til virkelig å komme i gang med lingvistisk forskning på norsk tegnspråk. Dette prosjektet vil hjelpe oss å posisjonere vårt arbeid internasjonalt, og det vil gi meg det grunnlaget jeg trenger for å bygge en solid forskningskarriere, sier hun om hvordan hun reagerte da hun fikk tildelt midlene.

– Jeg er også glad for at Norge støtter forskning på sine nasjonale språk og at de støtter og investerer i et av sine minoritetssamfunn.

Visste du at norsk tegnspråk er et eget språk?

Visste du at tegnspråk utvikler seg like naturlig som talespråket? Derfor finnes det ikke bare ett tegnspråk i verden, men mange!

Publisert av NTNU Samfunn, språk og kultur Onsdag 31. oktober 2018