Tilbake fra en begivenhetsrik uke ved David Livingstone College of Education i Livingstone, Zambia, kan det rapporteres om at felles interesse for skole og utdanning fører mennesker sammen! Våren 2017 tilbyr nemlig Institutt for lærerutdanning (ILU) for første gang to 15 studiepoengs kurs på masternivå i emnene literacy og mathematics i Livingstone. 51 studenter, alle zambiske lærere ved ulike lærerutdanninger eller grunnskoler rundt om i landet, deltar.

Forelesere_web
Ingunn Ofte (t.v.) og Ann Sylvi Larsen fra ILU klare for forelesning.

Vi har vært spente på hvordan dette ville bli. Men etter oppstarten å dømme kan vi slå fast at selv om smartboard, læringsplattformer og strenge tidsskjema er byttet ut med lakenlerret, lommeprosjektor og «african time», er de beste forutsetninger til stede for suksess. Studentene er svært motiverte og interesserte i, for dem, ukjente teorier og tilnærminger til fag og læring.

Sterke vennskapsbånd

Så hva gjør ILU i Livingstone? I mer enn 10 år har lærerutdanninga ved Rotvoll sendt studenter på utenlandspraksis til Livingstone, og senere også til provinshovedstaden i nordvest, Mongu. De siste årene har 24 studenter hvert år fått verdifull erfaring i en annen skolehverdag enn de vanligvis møter. Samtidig har en gruppe studenter gjennomført et semester av sin utdanning ved lærerutdanningene i Livingstone og Mongu. Over tid har dette ført til sterke bånd mellom Livingstone/Mongu og lærerutdanninga i Trondheim, bånd som har blitt forsterket ved at grunnskoler i Trondheimsområdet fungerer som vennskapsskoler med de skolene som våre lærerstudenter har praksis hos.

Studentpresentasjoner i klasserom
Studentene presenterer diskusjonsoppgaver for hverandre i klasserommet.

Første samling i februar

Da noen av oss kom opp med ideen om videreutdanningskurs på høyt nivå for velkvalifiserte lærere, syntes gledelig nok lærerutdanninga ved NTNU at dette var en god idé. Med administrativ hjelp fra lærerutdanninga i Livingstone startet vi første samling 6. februar! To ganger i løpet av våren vil lærerutdannere fra ILU reise ned for å avvikle to ukers samlinger. Før hver samling mottar studentene arbeid knyttet til litteraturlesing, oppgaver og datainnsamling, mens de under samlingene blir engasjert i forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og tekstarbeid. Til våren leverer studentene ved begge emnene individuelle eksamensmapper.

Vi presenterer masteremnene som videreutdanningskurs for deltakerne. Selv om de fleste har større ambisjoner og planer enn som så. Uansett er vår felles ambisjon at kursene skal gjøre deltakerne bedre rusta til å gyve løs på de enorme utfordringene zambisk utdanningssektor står ovafor. Det er, om en får lov å si, en voldsom oppgave!

Høns brukes i undervisninga ved lærerutdanninga
Jordbruk, og særlig hønsehold, er et viktig fag ved lærerutdanninga.

Alle foto: Lennart Jølle

Lennart Jølle
Lennart Jølle
Førsteamanuensis ved NTNU

Norskdidaktikk