Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere, og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet holder til i Realfagbygget på Gløshaugen.


Aktuelle tilbud

Nøkler til naturfag

Etterutdanning i naturfag for lærere på 5.-7.trinn

Kurssteder: Trondheim, Bjugn og Rana


KOMPiS Teknologi og forskningslære

Modul 1 (16.-18.mars og 25.-26.april 2016)

Videreutdanning for lærere i ToF

 


KOMPiS Teknologi og forskningslære 

Modul 3 (14.-15-mars og 27.-29.april 2016)

Videreutdanning for lærere i ToF

 

 


Fysikkløypa 

For elever på 6.trinn

Uke 4, 7 og 11 2016

 

 


Matematikkløypa

For elever på 7.trinn

1.april, uke 15 og uke 16

Påmeldingsfrist: 6.februar 2016


For flere tilbud, se Læreraktiviteter og Elevaktiviteter.

Wed, 09 Dec 2015 14:27:24 +0100

SUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN er skolebasert, det vil si at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Vi legger vekt på at lærerne selv velger hva de vil utvikle seg i og hva de ønsker å bli gode i. Skolelaboratoriets rolle er å bistå lærerne, være diskusjonspartnere, gi tilbakemeldinger og å styre prosjektet. SUN består av fem halvdagssamlinger på skolen gjennom ett skoleår og en felles avslutningssamling med andre SUN-skoler i april-mai. 

Publikasjoner

Skolelaboratoriet har flere publikasjoner både for salg og nedlasting. Både SL-serien og den blå hefteserien fungerer som gode ressurshefter for lærere i Realfag. 

I tillegg finner du rapporter og fagartikler. 

Trykk på bildet for å se alle publikasjonene. 

Utlån av utstyr

Skolelaboratoriet har forskjellig utstyr for undervisning i realfag til utlån. Utstyret er gratis med unntak av frakt. 

Utstyret leveres med beskrivelser eller er tilpasset spesielle undervisningsopplegg. 

Trykk på bildet for å se utvalg. 

Byggesett for salg

Skolelabratoriet selger diverse byggesett tilpasset forskjellige nivå i skolen. Byggesettene kan brukes i sammenheng med forskjellige undervisningsopplegg utarbeidet av Skolelaboratoriet. 

Vi tar forbehold om at vi har byggesettene på lager. 

Trykk på bildet for å se en oversikt over de forskjellige byggesettene. 

Dato for årets konferanse: 3.mai 2016

Påmeldingen er åpnet! 

Velkommen!

Ny brosjyre pr. 27. jan. 2016

NGUs fagseminar for lærere

NGU inviterer til fagseminar for lærere tirsdag 16. Februar 2016 i auditoriet ved NGU i Trondheim kl. 12-15:30 Sjette temaet ut er BYGGERÅSTOFF. To fremragende forelesere forteller om hva byggeråstoff er og hva det brukes det til. Hvordan finner en nye kilder til råstoff og forskjellige problemstillinger knyttet til uttak og arealbruk.

Les mer om fagdagen her! 

Presentasjoner fra årets konferanse ligger nå ute!

Romteknologikurs NAROM

Sju videreutdanningskurs for 2015 i regi av NAROM er klare. Kursene er et samarbeid mellom NAROM og den europeiske romorganisasjonen ESA. Kursene gir 10 studiepoeng, og gjennomføres med feltsamling på Andøya, Svalbard, Luleå eller København. Les mer.

Kontaktinformasjon

Telefon:
73 55 11 43

E-post:
postkasse.skolelab@plu.ntnu.no

Adresse:
Realfagbygget
Høgskoleringen 5
7491 Trondheim