Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere, og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet holder til i Realfagbygget på Gløshaugen.


Aktuelle tilbud

Nøkler til naturfag

Etterutdanning i naturfag for lærere på 5.-7.trinn

Kurssteder: Trondheim, Steinkjer og Ålesund


KOMPiS Teknologi og forskningslære

Modul 2 (12.-14.okt. og 27.-28.nov.2015)

Videreutdanning for lærere i ToF

 


KOMPiS Teknologi og forskningslære 

Modul 4 (15.-16.okt. og 23.-25.nov.2015)

Videreutdanning for lærere i ToF


Fysikkløypa 

For elever på 6.trinn

Uke 4, 7 og 11 2016

 

 


Matematikkløypa

For elever på 7.trinn

1.april, uke 15 og uke 16

Påmeldingsfrist: 6.februar 2016


For flere tilbud, se Læreraktiviteter og Elevaktiviteter.

Tue, 24 Nov 2015 13:53:06 +0100

SUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN er skolebasert, det vil si at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Vi legger vekt på at lærerne selv velger hva de vil utvikle seg i og hva de ønsker å bli gode i. Skolelaboratoriets rolle er å bistå lærerne, være diskusjonspartnere, gi tilbakemeldinger og å styre prosjektet. SUN består av fem halvdagssamlinger på skolen gjennom ett skoleår og en felles avslutningssamling med andre SUN-skoler i april-mai. 

Publikasjoner

Skolelaboratoriet har flere publikasjoner både for salg og nedlasting. Både SL-serien og den blå hefteserien fungerer som gode ressurshefter for lærere i Realfag. 

I tillegg finner du rapporter og fagartikler. 

Trykk på bildet for å se alle publikasjonene. 

Utlån av utstyr

Skolelaboratoriet har forskjellig utstyr for undervisning i realfag til utlån. Utstyret er gratis med unntak av frakt. 

Utstyret leveres med beskrivelser eller er tilpasset spesielle undervisningsopplegg. 

Trykk på bildet for å se utvalg. 

Byggesett for salg

Skolelabratoriet selger diverse byggesett tilpasset forskjellige nivå i skolen. Byggesettene kan brukes i sammenheng med forskjellige undervisningsopplegg utarbeidet av Skolelaboratoriet. 

Vi tar forbehold om at vi har byggesettene på lager. 

Trykk på bildet for å se en oversikt over de forskjellige byggesettene. 

Ny brosjyre pr. 18. aug. 2015

3. og 4. desember 2015

Vi ønsker kjemilærere, forskere innen kjemididaktikk og alle som har en spesiell interesse av kjemiundervisning velkommen til NTNU og Realfagbygget for årets kjemilæringskonferanse. 

Konferansen vil fokusere på de utfordringene som ligger i å undervise kjemi på en måte som gir god læring og relevant kompetanse. Vi tilbyr spennende forelesere, workshops og posterpresentasjoner. 

For mer informasjon og påmelding, se www.nordicchemistry.eventweb.no

Romteknologikurs NAROM

Sju videreutdanningskurs for 2015 i regi av NAROM er klare. Kursene er et samarbeid mellom NAROM og den europeiske romorganisasjonen ESA. Kursene gir 10 studiepoeng, og gjennomføres med feltsamling på Andøya, Svalbard, Luleå eller København. Les mer.

Kontaktinformasjon

Telefon:
73 55 11 43

E-post:
postkasse.skolelab@plu.ntnu.no

Adresse:
Realfagbygget
Høgskoleringen 5
7491 Trondheim