Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere, og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet holder til i Realfagbygget på Gløshaugen.


Aktuelle tilbud

 

Etterutdanningskurs om Verdensrommet

Skolelaboratoriet og Vitensenteret tilbyr kurs til lærere i grunn- og videregående skole 24.-25.februar 2015. Noe av det som tas opp er månen og månefasene, solsystemet, planetene og plantetenes beveglese, sola, stjerner, sorte hull og grunnleggende kosmologi. I tillegg blir det mulighet til å besøke observatoriumet i Bratsberg. Påmeldingsfrist: 9.februar 2015 Skolelab.no

Fysikkløypa

Fysikkløypa 2015
Fyslikkløypa 2015 for 6.trinn i Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres uke 4, 7 og 11. I tillegg vil det arrangeres lærerkurs 6.januar og generalprøve 7.januar. Påmeldingssfristen har gått ut.  

Matematikkløypa 2015
Matematikkløypa for 8.trinn i Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres i uke 13 og 17. I tillegg arrangeres det lærerkurs 17.mars og generalprøve 18.mars. Invitasjoner er sendt ut og påmeldingsfristen er 30.januar 2015.  

Aktiviteter i kjemiløypa

Kjemiløypa 2015

Kjemiløypa for 7.trinn i Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres i uke 19. I tillegg arrangeres det lærerkurs 29.april og generalprøve 30.april. Invitasjoner sendes ut i løpet av januar 2015. 

Videreutdanningskurs i Teknologi og forskningslære

Skolelaboratoriet tilbyr modul 3 av kurset i Teknologi og forskningslære i samarbeid med IVT/Inst. for marintek, våren 2015. Kurset er i utgangspunktet et videreutdanningskurs, men det åpnes for at det kan gjennomføres som etterutdanningskurs.

 

Nøkler til naturfag

Våren 2015 tilbys etterutdanningskurs i naturfag med emner innen kjemi og fysikk for lærere på 5.-7.trinn basert på erfaringer fra FoU-prosjektet Forskerføtter og leserøtter

                                                                     

Energilandskapet del 1

Skolelaboratoriet og Naturfagsenteret inviterer til kurs med siste nytt om utviklingen på energi- og klimafronten. Kurset er for realfagslærere på ungdomstrinn og videregående trinn. Kurset har startet og samling 2 er i uke 4 2015. 

 

Energilandsskapet del 2

Skolelaboratoriet og Naturfagsenteret tilbyr videreutdanningskurs for realfagslærere på ungdomstrinnet og videregående trinn våren og høsten 2015 med eksamen høsten 2015

Videreutdanning i Fysikk

Videreutdanning i fysikk ved NTNU
NTNU tilbyr videreutdanningskurs i fysikk, som gir opp til 60 studiepoeng, for lærere i videregående skole som vil heve sin fysikkkompetanse.

Vidareutdanning

Videreutdanning i kjemi ved NTNU
NTNU tilbyr kurs i videreutdanningskurs i kjemi, som gir opp til 60 studiepoeng, for lærere i videregående skole som vil heve sin kjemikompetanse. 

Faglig oppdatering

Faglig oppdatering

Faginstituttene ved NTNU tilbyr åpne forelesninger innen kjemi, biologi og fysikk.   

dekorelement

  Du har kanskje lagt merke til det karakteristiske dekorelementet vårt! Men hva forestiller det egentlig? Les mer...

 


Maren Skjelstad

Fagtilbud 2015

Oversiktsbrosjyre for 2015 (pr. 7. jan.)

Skolelaboratoriets tilbud i 2015. 
Last ned folder

Dato for årets konferanse:

Mandag 27.april. Sett av dagen!

Presentasjoner fra fjorårets konferanse finner du her.

NGUs fagseminar for lærere

NGU inviterer til fagseminar for lærer tirsdag 24.mars 2015 i auditoriet ved NGU kl.12-16. Fagseminaret er gratis og temaene er valgt etter lærernes ønske og pensum. Første tema ut er SKRED, løsmasseskred, fjellskred og overvåkning av skred. 

Les mer om fagseminaret her!

Påmelding gjennom skolelaboratoriet. 

Enova ruster 180 000 elever til klimakamp

Statsforetaket Enova har lansert et unikt, digitalt læringsverktøy. Nå kan 180 000 elever i 5.-7. klasse lære om energi og klima på en helt ny måte.

Torsdag 4. desember var det offisiell åpning av verktøyet på Solbakken skole. Les mer... 

 

Invitasjon til jentekonferansen 2015

Jenter i 9. og 10 trinn og VGS i Nord- og Sør-Trøndelag inviteres til konferanse

For deg som vil bli inspirert og motivert til å velge teknologiutdanning
 

TID: 11. februar 10.00 - 15.00
STED: HiST Trondheim, Øya Helsehus (St. Olav)


Gratis transport, snacks og lunsj
(Gratis transport gjelder fra bestemte holdeplasser ved hovedvei)
Konferansedeltakerne får deltakerbevis
Program kommer nærmere dagen

Frist for påmelding er torsdag 15. januar 2015 (Trykk på linken for påmelding)

Først til mølla prinsippet gjelder!
Kun 250 plasser!

Innbydelsen finner du her.

Annerledes geografitime!

Kartverket Trondheim tilbyr  elever i ungdoms- og videregående skolene i Trondheimsområdet "en annerledes geografitime". Les mer ...

Gratis videreutdanningskurs:

Romteknologikurs NAROM

Sju videreutdanningskurs for 2015 i regi av NAROM er klare. Kursene er et samarbeid mellom NAROM og den europeiske romorganisasjonen ESA. Kursene gir 10 studiepoeng, og gjennomføres med feltsamling på Andøya, Svalbard, Luleå eller København. Les mer.

 

Fysikkanimasjoner

Ca. 80 fysikkanimasjoner er nå lagt ut for bruk i skolen (vgs). Animasjonene visualiserer bevegelsesligningene. Animasjonene er utarbeidet av Jonas Persson ved Inst. for fysikk ved NTNU. Gå til animasjonene.

 

Kontaktinformasjon

Telefon:

73 55 11 43

E-post:

postkasse.skolelab@plu.ntnu.no

Adresse:

Realfagbygget

Høgskoleringen 5

7491 Trondheim