Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere, og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet holder til i Realfagbygget på Gløshaugen.


Aktuelle tilbud


Kodeløypa 

For elever på 10.trinn og valgfagene

8 fredager i perioden sept.-nov.

 


Nøkler til naturfag

Etterutdanning i naturfag for lærere på 5.-7.trinn

Kurssteder: Trondheim, Steinkjer og Ålesund


Biologiløypa

For elever på 9.trinn

Uke 42 (14.okt), Uke 43 og Uke 44

 

 

 


KOMPiS Teknologi og forskningslære

Modul 2 (12.-14.okt. og 27.-28.nov.2015)

Videreutdanning for lærere i ToF

 


KOMPiS Teknologi og forskningslære 

Modul 4 (15.-16.okt. og 23.-25.nov.2015)

Videreutdanning for lærere i ToF

 


Energiløypa

For elever på Vg1

Uke 45 (5.nov) og Uke 45

 

 

 


For lærere i naturfag (Ungdomsskolen) og lærere i Fysikk og kunst og håndverk (Vgs)
13.-14.oktober 2015
 

Kurs i SketchUp

For lærere i naturfag, teknologi i praksis og Kunst og håndverk
    11.november 2015
    Påmeldingsfrist 30.oktober 2015

Kurs i bruk av tracker

For lærere i naturfag, Forskning i praksis, Fysikk og ToF

   12.-13.november 2015

   Påmeldingsfrist 23.oktober 2015


Etterutdanningskurs om jord

for lærere på barneskolen

9.november 2015

   Påmeldingsfrist: 26.oktober 2015


Arduino - Mikrokontroller grunnkurs 

For lærere i TiP og ToD (Ungdomsskolen) og ToF (Vgs)

16.-17.november 2015

Påmeldingsfrist: 2.november 2015

 


Vi bygger radiostyrt båt

For lærere i teknologi i praksis på ungdomsskolen

16.november 2015 på Teknisk museum i Oslo

    Påmeldingsfrist: 6.november 2015


Fysikkløypa 

For elever på 6.trinn

Uke 4, 7 og 11 2016

Påmeldingsfrist: 20. november 2015

 


For flere tilbud, se Læreraktiviteter og Elevaktiviteter.

Fri, 02 Oct 2015 13:16:55 +0200

SUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN er skolebasert, det vil si at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Vi legger vekt på at lærerne selv velger hva de vil utvikle seg i og hva de ønsker å bli gode i. Skolelaboratoriets rolle er å bistå lærerne, være diskusjonspartnere, gi tilbakemeldinger og å styre prosjektet. SUN består av fem halvdagssamlinger på skolen gjennom ett skoleår og en felles avslutningssamling med andre SUN-skoler i april-mai. 

Publikasjoner

Skolelaboratoriet har flere publikasjoner både for salg og nedlasting. Både SL-serien og den blå hefteserien fungerer som gode ressurshefter for lærere i Realfag. 

I tillegg finner du rapporter og fagartikler. 

Trykk på bildet for å se alle publikasjonene. 

Utlån av utstyr

Skolelaboratoriet har forskjellig utstyr for undervisning i realfag til utlån. Utstyret er gratis med unntak av frakt. 

Utstyret leveres med beskrivelser eller er tilpasset spesielle undervisningsopplegg. 

Trykk på bildet for å se utvalg. 

Byggesett for salg

Skolelabratoriet selger diverse byggesett tilpasset forskjellige nivå i skolen. Byggesettene kan brukes i sammenheng med forskjellige undervisningsopplegg utarbeidet av Skolelaboratoriet. 

Vi tar forbehold om at vi har byggesettene på lager. 

Trykk på bildet for å se en oversikt over de forskjellige byggesettene. 

Ny brosjyre pr. 18. aug. 2015

Mineraler i hverdagen

NGU inviterer til fagseminar for lærere tirsdag 27.oktober 2015 på NGU i Trondheim. Temaet er Mineraler i hverdagen og handler om hverdagsprodukter som inneholder mineraler som er utvinnet fra stein. Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema og temaet er valgt etter lærernes ønske og pensum. Fagseminaret er et gratis tilbud til lærere. 

Mer informasjon her. 

3. og 4. desember 2015

Vi ønsker kjemilærere, forskere innen kjemididaktikk og alle som har en spesiell interesse av kjemiundervisning velkommen til NTNU og Realfagbygget for årets kjemilæringskonferanse. 

Konferansen vil fokusere på de utfordringene som ligger i å undervise kjemi på en måte som gir god læring og relevant kompetanse. Vi tilbyr spennende forelesere, workshops og posterpresentasjoner. 

For mer informasjon og påmelding, se www.nordicchemistry.eventweb.no

Romteknologikurs NAROM

Sju videreutdanningskurs for 2015 i regi av NAROM er klare. Kursene er et samarbeid mellom NAROM og den europeiske romorganisasjonen ESA. Kursene gir 10 studiepoeng, og gjennomføres med feltsamling på Andøya, Svalbard, Luleå eller København. Les mer.

Kontaktinformasjon

Telefon:

73 55 11 43

E-post:

postkasse.skolelab@plu.ntnu.no

Adresse:

Realfagbygget

Høgskoleringen 5

7491 Trondheim