Kurstilbud - Oversikt

Fysikkanimasjoner

Ca. 80 fysikkanimasjoner er nå lagt ut for bruk i skolen (vgs). Animasjonene visualiserer bevegelsesligningene. Animasjonene er utarbeidet av Jonas Persson ved Inst. for fysikk ved NTNU. Gå til animasjonene.

 

Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere, og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet holder til i Realfagbygget på Gløshaugen.


Aktuelle tilbud

                                                                                                                                                  

Skolelaboratoriet tilbyr SUN – Skolebasert utvikling i realfag

SUN er skolebasert, det vil si at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Vi legger vekt på at lærere selv velger hva de vil utvikle og hva de ønsker å bli gode i. Skolelaboratoriets rolle er å bistå lærerne, være diskusjonspartnere, gi tilbakemeldinger og å styre prosjektet. SUN består av fem halvdagssamlinger på skolen gjennom ett skoleår  og en felles avslutningssamling med andre SUN-skoler i april-mai. 

Fysikkløypa 2015

Fyslikkløypa 2015 for 6.trinn i Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres uke 4, 7 og 11.

Matematikkløypa 2015

Matematikkløypa for 8.trinn i Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres i uke 12, 13 og 17. I tillegg arrangeres det lærerkurs 17.mars. Påmeldingsfristen er gått ut.   

Kjemiløypa 2015

Kjemiløypa for 7.trinn i Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres i uke 18 og 19. I tillegg arrangeres det lærerkurs 29.april. Påmeldingsfristen har gått ut.

Videreutdanningskurs i Teknologi og forskningslære

Skolelaboratoriet tilbyr modul 3 av kurset i Teknologi og forskningslære i samarbeid med IVT/Inst. for marintek, våren 2015. Kurset er i utgangspunktet et videreutdanningskurs, men det åpnes for at det kan gjennomføres som etterutdanningskurs.

 

Nøkler til naturfag

Våren 2015 tilbys etterutdanningskurs i naturfag med emner innen kjemi og fysikk for lærere på 5.-7.trinn basert på erfaringer fra FoU-prosjektet Forskerføtter og leserøtter

 

Energilandsskapet del 1

Skolelaboratoriet og Naturfagsenteret inviterer til kurs med siste nytt om utviklingen på energi- og klimafronten. Kurset er for realfagslærere på ungdomstrinn og videregående trinn. Samling 2 var i uke 4 2015.

 

Energilandsskapet del 2

Skolelaboratoriet og Naturfagsenteret tilbyr videreutdanningskurs for realfagslærere på ungdomsstrinnet og videregående trinn våren og høsten 2015 med eksamen høsten 2015. 

Videreutdanning i fysikk ved NTNU

NTNU tilbyr videreutdanningskurs i fysikk, som gir opp til 60 studiepoeng, for lærere i videregående skole som vil heve sin fysikkkompetanse.

Videreutdanning i kjemi ved NTNU

NTNU tilbyr videreutdanningskurs i kjemi, som gir opp til 60 studiepoeng, for lærere i videregående skole som vil heve sin kjemikompetanse

Faglig oppdatering

Faginstituttene ved NTNU tilbyr åpne forelesninger innen kjemi, biologi og fysikk.  

Du har kanskje lagt merke til det karakterisitske dekorelementet vårt. Men hva forestilller det egentlig?

Fagtilbud 2015


 

Oversiktsbrosjyre for 2015

Skolelaboratoriets tilbud i 2015. 
Last ned folder

Dato for årets konferanse:

Mandag 27.april. 

Påmeldingen har åpnet!

Informasjon om programmet og påmelding finner du her.

Presentasjoner fra fjorårets konferanse finner du her.

Opplev Trondheimsfjorden under havoverflaten med Gunnerus (NTNU)

Tirsdag 2.juni har du mulighet til å oppleve hva som er under havoverflaten i Trondheimsfjorden. På turen vil du få se spor etter undersjøiske skred, korallrev samt få et innblikk i hvordan forskere innen maringeologi arbeider for å øke kunnskapen om HVA som befinner seg i det blå. 

Påmelding via Skolelaboratoriet

Les mer om ekskursjonen her!

Geofagekskursjon til Snøhetta

– 30.august - 1.september 2015

Fagnettverket for geofag (STFK) og Midtnorsk geofagnettverk inviterer geofag- og geografilærere til en todagers ekskursjon i Snøhettaområdet på Dovrefjell. Vi overnatter på Snøheim turisthytte.
Vårt ekskursjonsområde ligger ved foten av isbreen, ved Istjørni (1635 m.o.h.). På ekskursjonen vil vi studere glasiale prosesser og glasifluviale landskapsformer.

Les mer om ekskursjonen her.

Påmelding via Skolelaboratoriet eller via Ellen M. Andersson

Enova ruster 180 000 elever til klimakamp

Statsforetaket Enova har lansert et unikt, digitalt læringsverktøy. Nå kan 180 000 elever i 5.-7. klasse lære om energi og klima på en helt ny måte.

Torsdag 4. desember var det offisiell åpning av verktøyet på Solbakken skole. Les mer... 

 

Annerledes geografitime!

Kartverket Trondheim tilbyr  elever i ungdoms- og videregående skolene i Trondheimsområdet "en annerledes geografitime". Les mer ...

Gratis videreutdanningskurs:

Romteknologikurs NAROM

Sju videreutdanningskurs for 2015 i regi av NAROM er klare. Kursene er et samarbeid mellom NAROM og den europeiske romorganisasjonen ESA. Kursene gir 10 studiepoeng, og gjennomføres med feltsamling på Andøya, Svalbard, Luleå eller København. Les mer.

 

Kontaktinformasjon

Telefon:

73 55 11 43

E-post:

postkasse.skolelab@plu.ntnu.no

Adresse:

Realfagbygget

Høgskoleringen 5

7491 Trondheim