Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere, og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet holder til i Realfagbygget på Gløshaugen.


Aktuelle tilbud

 

Om blomster og bier - evolusjon og biologi for lærere på barnetrinnet

24.august 2016

Påmelding via skolelab.no

Påmeldingsfrist: 7.juni 2016

 


KOMPIS Naturfag 1

Første samling: 29.-31.august 2016

Andre samling: 3.-6.oktober 2016

Tredje samling: 9.-11.november 2016


KOMPIS Fysikk 2

Høst 2016


KOMPIS Kjemi 1

Høst 2016

 

 

 

 


Bygge radiostyrt båt

1.-2.september 2016 - Porsgrunn

 


Biologiløypa 

for 9.trinn

18.oktober, uke 43 (24.-28.okt) og uke 44 (31.okt-4.nov)

Påmeldingsskjema


Kodeløypa 

for 10.trinn og valgfagenen i teknologi

8 tirsdager i septmeber til november

 


Digital sløyd - kurs i SketchUp

dato kommer - Trondheim


Kurs i GeoGebra

dato kommer - Trondheim

 


Energiløypa 

for VG1

9.november og uke 46 (14.-18.november)


KOMPIS Teknologi og forskningslære

Modul 2 (21.-22.nov 2016) - kurset pågår

Videreutdannings for lærere i TOF

 


KOMPIS Teknologi og forskningslære

Modul 4 (23.-25.nov 2016) - kurset pågår

Videreutdanning for lærere i TOF

Påmeldingsfrist: 1.mai 2016


For flere tilbud, se Læreraktiviteter og Elevaktiviteter.

Tue, 21 Jun 2016 11:24:26 +0200

SUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN er skolebasert, det vil si at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Vi legger vekt på at lærerne selv velger hva de vil utvikle seg i og hva de ønsker å bli gode i. Skolelaboratoriets rolle er å bistå lærerne, være diskusjonspartnere, gi tilbakemeldinger og å styre prosjektet. SUN består av fem halvdagssamlinger på skolen gjennom ett skoleår og en felles avslutningssamling med andre SUN-skoler i april-mai. 

Publikasjoner

Skolelaboratoriet har flere publikasjoner både for salg og nedlasting. Både SL-serien og den blå hefteserien fungerer som gode ressurshefter for lærere i Realfag. 

I tillegg finner du rapporter og fagartikler. 

Trykk på bildet for å se alle publikasjonene. 

Utlån av utstyr

Skolelaboratoriet har forskjellig utstyr for undervisning i realfag til utlån. Utstyret er gratis med unntak av frakt. 

Utstyret leveres med beskrivelser eller er tilpasset spesielle undervisningsopplegg. 

Trykk på bildet for å se utvalg. 

Byggesett for salg

Skolelabratoriet selger diverse byggesett tilpasset forskjellige nivå i skolen. Byggesettene kan brukes i sammenheng med forskjellige undervisningsopplegg utarbeidet av Skolelaboratoriet. 

Vi tar forbehold om at vi har byggesettene på lager. 

Trykk på bildet for å se en oversikt over de forskjellige byggesettene. 

Her finner du presentasjonene fra årets konferanse.

Velkommen tilbake neste år!

 

Ny brosjyre pr. 27. jan. 2016

Ekskursjon i Trondheimsområdet lørdag 27. august

Lørdag 27. august vil Tor Grenne og Arne Solli (begge NGU) ta oss med på ekskursjon og tur i Trondheimsregionen. Her har vi sjansen til å få med oss spennende geologi med nestorene i fagfeltet!

Abstrakt og tittel for ekskursjonen kommer før sommeren!

Noen praktiske ting :

  • Tidspunkt: Lørdag 27. august. Avreise fra NGU kl 8:30, retur NGU kl16:30 - 17:00
  • Deltakere tar med egen lunsj
  • Påmeldingsavgift er 250, - for delvis å dekke minibusser

Påmelding til terje.solbakk@ntnu.no med påmeldingsfrist fredag 19. august!

Påmeldte deltakere vil få nærmere informasjon om betalingsfrist og -form.

Presentasjoner fra fjorårets konferanse ligger nå ute!

Romteknologikurs NAROM

Sju videreutdanningskurs for 2015 i regi av NAROM er klare. Kursene er et samarbeid mellom NAROM og den europeiske romorganisasjonen ESA. Kursene gir 10 studiepoeng, og gjennomføres med feltsamling på Andøya, Svalbard, Luleå eller København. Les mer.

Kontaktinformasjon

Telefon:
73 55 11 43

E-post:
postkasse.skolelab@plu.ntnu.no

Adresse:
Realfagbygget
Høgskoleringen 5
7491 Trondheim