Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere, og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet holder til i Realfagbygget på Gløshaugen.


Aktuelle tilbud

Nøkler til naturfag

Etterutdanning i naturfag for lærere på 5.-7.trinn

Kurssteder: Trondheim, Bjugn og Rana


KOMPiS Teknologi og forskningslære

Modul 1 (16.-18.mars og 25.-26.april 2016)

Videreutdanning for lærere i ToF

Kurset har startet


KOMPiS Teknologi og forskningslære 

Modul 3 (14.-15-mars og 27.-29.april 2016)

Videreutdanning for lærere i ToF

Kurset har startet

 


Kurs i Geogebra

For lærere i ungdsomsskolen

13.april 2016

   Påmeldingsfristen har gått ut


KOMPIS Teknologi og forskningslære

Modul 2 (13.-15.sept. og 21.-22.nov 2016)

Videreutdannings for lærere i TOF

Påmeldingsfrist: 1.mai 2016


KOMPIS Teknologi og forskningslære

Modul 4 (19.-20.sept. og 23.-25.nov 2016)

Videreutdanning for lærere i TOF

Påmeldingsfrist: 1.mai 2016


For flere tilbud, se Læreraktiviteter og Elevaktiviteter.

Wed, 27 Apr 2016 09:36:17 +0200

SUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN er skolebasert, det vil si at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Vi legger vekt på at lærerne selv velger hva de vil utvikle seg i og hva de ønsker å bli gode i. Skolelaboratoriets rolle er å bistå lærerne, være diskusjonspartnere, gi tilbakemeldinger og å styre prosjektet. SUN består av fem halvdagssamlinger på skolen gjennom ett skoleår og en felles avslutningssamling med andre SUN-skoler i april-mai. 

Publikasjoner

Skolelaboratoriet har flere publikasjoner både for salg og nedlasting. Både SL-serien og den blå hefteserien fungerer som gode ressurshefter for lærere i Realfag. 

I tillegg finner du rapporter og fagartikler. 

Trykk på bildet for å se alle publikasjonene. 

Utlån av utstyr

Skolelaboratoriet har forskjellig utstyr for undervisning i realfag til utlån. Utstyret er gratis med unntak av frakt. 

Utstyret leveres med beskrivelser eller er tilpasset spesielle undervisningsopplegg. 

Trykk på bildet for å se utvalg. 

Byggesett for salg

Skolelabratoriet selger diverse byggesett tilpasset forskjellige nivå i skolen. Byggesettene kan brukes i sammenheng med forskjellige undervisningsopplegg utarbeidet av Skolelaboratoriet. 

Vi tar forbehold om at vi har byggesettene på lager. 

Trykk på bildet for å se en oversikt over de forskjellige byggesettene. 

Dato for årets konferanse: 3.mai 2016

Påmeldingen er åpnet! 

Velkommen!

Forsøk og aktiviteter for naturfag i videregående skole

12.mai 2016 holder vi etterutdanningskurs for lærere i naturfag i videregående skole. Hensikten med kurset er å gi deltakerne tips til aktiviteter som kan bidra til praktisk og variert naturfagundervisning, spesielt for påbuggingskurset i naturfag (NAT1003), men også for andre naturfaglærere. Deltakerne vil jobbe på laboratoriet og prøve ut forsøk og aktiviteter som er gjennomførbare og ikke krever for dyrt og avansert utstyr: 

Bioteknologi: 
- Ekstraksjon av DNA 
- Enkel elektroforese

Stråling og radioaktivitet:
- Halveringstid og datalogging
- Nordlysvarsling

Fornybar energi: 
- Måling av kvalitet på tørrbatterier ved hjelp av datalogging
- Effekt av solceller
- Elektrolyse
- Redoks-reaksjoner

Påmelding på Skolelab.no innen 3.mai 2016


Wed, 27 Apr 2016 09:34:50 +0200

Ny brosjyre pr. 27. jan. 2016

Presentasjoner fra fjorårets konferanse ligger nå ute!

Romteknologikurs NAROM

Sju videreutdanningskurs for 2015 i regi av NAROM er klare. Kursene er et samarbeid mellom NAROM og den europeiske romorganisasjonen ESA. Kursene gir 10 studiepoeng, og gjennomføres med feltsamling på Andøya, Svalbard, Luleå eller København. Les mer.

Kontaktinformasjon

Telefon:
73 55 11 43

E-post:
postkasse.skolelab@plu.ntnu.no

Adresse:
Realfagbygget
Høgskoleringen 5
7491 Trondheim