Skolelaboratoriet er NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og vi deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet holder til i Realfagbygget på Gløshaugen.


Kontakt