Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Skolelaboratoriet tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere, og har spennende tilbud i realfagene for alle trinn. Skolelaboratoriet utvikler og prøver ut læremidler, og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning i realfag i skolen.

Skolelaboratoriet holder til i Realfagbygget på Gløshaugen.


Aktuelle tilbud

                                                                                                                                                           

Skolelaboratoriet tilbyr SUN – Skolebasert utvikling i realfag

 SUN er skolebasert, det vil si at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og  behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke  aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Vi legger vekt på at lærere selv velger hva de vil  utvikle og hva de ønsker å bli gode i. Skolelaboratoriets rolle er å bistå lærerne, være  diskusjonspartnere, gi tilbakemeldinger og å styre prosjektet. SUN består av fem  halvdagssamlinger på skolen gjennom ett skoleår  og en felles avslutningssamling med  andre SUN-skoler i april-mai. 

 Kjemiløypa 2015

 Kjemiløypa for 7.trinn i Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres i uke 18 og 19. I tillegg  arrangeres det lærerkurs 29.april. Påmeldingsfristen har gått ut.

 Energilandsskapet del 2

 Skolelaboratoriet og Naturfagsenteret tilbyr videreutdanningskurs for realfagslærere på  ungdomsstrinnet og videregående trinn våren og høsten 2015 med eksamen høsten 2015. 

 

 Nøkler til naturfag

 Våren 2015 tilbys etterutdanningskurs i naturfag med emner innen kjemi og fysikk for lærere  på 5.-7.trinn basert på erfaringer fra FoU-prosjektet Forskerføtter og leserøtter

 Videreutdanningskurs i Teknologi og forskningslære

Skolelaboratoriet tilbyr modul 3 av kurset i Teknologi og forskningslære i samarbeid med IVT/Inst. for marintek, våren 2015. Kurset er i utgangspunktet et videreutdanningskurs, men det åpnes for at det kan gjennomføres som etterutdanningskurs

 Videreutdanning i kjemi ved NTNU

 NTNU tilbyr videreutdanningskurs i kjemi, som gir opp til 60 studiepoeng, for lærere i  videregående skole som vil heve sin kjemikompetanse

 Videreutdanning i fysikk ved NTNU

 NTNU tilbyr videreutdanningskurs i fysikk, som gir opp til 60 studiepoeng, for lærere i v ideregående skole som vil heve sin fysikkkompetanse.

Faglig oppdatering

Faginstituttene ved NTNU tilbyr åpne forelesninger innen kjemi, biologi og fysikk. 

Du har kanskje lagt merke til det karakteristiske dekorelementet vårt. Men hva forestiller det egentlig? Les mer...

Fysikkanimasjoner

Ca. 80 fysikkanimasjoner er nå lagt ut for bruk i skolen (vgs). Animasjonene visualiserer bevegelsesligningene. Animasjonene er utarbeidet av Jonas Persson ved Inst. for fysikk ved NTNU. Gå til animasjonene.

 

Fagtilbud 2015

Oversiktsbrosjyre for 2015

Skolelaboratoriets tilbud i 2015. 
Last ned folder

3. og 4. desember 2015

Vi ønsker kjemilærere, forskere innen kjemididaktikk og alle som har en spesiell interesse av kjemiundervisning velkommen til NTNU og Realfagbygget for årets kjemilæringskonferanse. 

Konferansen vil fokusere på de utfordringene som ligger i å undervise kjemi på en måte som gir god læring og relevant kompetanse. Vi tilbyr spennende forelesere, workshops og posterpresentasjoner. 

For mer informasjon og påmelding, se www.nordicchemistry.eventweb.no

Geofagekskursjon til Snøhetta

– 30.august - 1.september 2015

Fagnettverket for geofag (STFK) og Midtnorsk geofagnettverk inviterer geofag- og geografilærere til en todagers ekskursjon i Snøhettaområdet på Dovrefjell. Vi overnatter på Snøheim turisthytte.
Vårt ekskursjonsområde ligger ved foten av isbreen, ved Istjørni (1635 m.o.h.). På ekskursjonen vil vi studere glasiale prosesser og glasifluviale landskapsformer.

Les mer om ekskursjonen her.

Påmelding via Skolelaboratoriet eller via Ellen M. Andersson

Etterutdanningskurs om jord

– 9.november 2015

2015 er FNs internasjonale år for jordsmonn og 5.desember er FNs jorddag. I den forbindelse tilbyr Skolelaboratoriet etterutdanningskurs for lærere på barneskolen. Kurset gir lærerne anledning til å prøve ut ulike utforskende aktiviteter knyttet til jord. 

Les mer om kurset her. 

Ressurshefte for TOF

Mandag 27.april 2015

Takk for i år og velkommen tilbake!

Presentasjoner fra konferansen finner du her.

Vi gratulerer

  • John Dinesen, Charlottenlund usk
  • Tore Fagerli, Byåsen vgs
  • Steinar Larsen, Huseby usk

med NTNUs Realfagpris 2015!

Enova ruster 180 000 elever til klimakamp

Statsforetaket Enova har lansert et unikt, digitalt læringsverktøy. Nå kan 180 000 elever i 5.-7. klasse lære om energi og klima på en helt ny måte.

Torsdag 4. desember var det offisiell åpning av verktøyet på Solbakken skole. Les mer... 

 

Annerledes geografitime!

Kartverket Trondheim tilbyr  elever i ungdoms- og videregående skolene i Trondheimsområdet "en annerledes geografitime". Les mer ...

Gratis videreutdanningskurs:

Romteknologikurs NAROM

Sju videreutdanningskurs for 2015 i regi av NAROM er klare. Kursene er et samarbeid mellom NAROM og den europeiske romorganisasjonen ESA. Kursene gir 10 studiepoeng, og gjennomføres med feltsamling på Andøya, Svalbard, Luleå eller København. Les mer.

 

Kontaktinformasjon

Telefon:

73 55 11 43

E-post:

postkasse.skolelab@plu.ntnu.no

Adresse:

Realfagbygget

Høgskoleringen 5

7491 Trondheim