Forskning ved Institutt for matematiske fag

Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk, men matematikken er også en viktig del av vår kulturarv. Den er i stadig utvikling, og gjenstand for omfattende forskningsvirksomhet både i ren og anvendt retning.

Instituttets ansatte er organisert i fem forskergrupper: Algebra, Analyse, Differensialligninger og numerisk analyse, Geometri / topologi og Statistikk.

På våre gamle hjemmesider kan du fortsatt finne preprint, oversikt over seminarer og ukeplanen.

Se de enkelte forskergruppenes hjemmesider for mer informasjon.