Forskning ved Institutt for matematiske fag

Matematiker underviser på tavle. Foto.

Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk, men matematikken er også en viktig del av vår kulturarv. Den er i stadig utvikling, og gjenstand for omfattende forskningsvirksomhet både i ren og anvendt retning.

Instituttets vitenskapelige ansatte er organisert i 5 forskningsgrupper.


Forskningsgrupper

Algebra

Forskningsområdet for algebragruppa er forskjellige deler av algebraen, hovedsaklig på den teoretiske siden. Det er også virksomhet knyttet til anvendelser, spesielt kryptografi og kodeteori.

Analyse

Forskningsaktivitetene til analysegruppa befinner seg hovedsakelig innenfor feltene kompleks og harmonisk analyse og operatoralgebra og funksjonalanalyse.

Differensiallikninger og numerisk analyse (DNA)

DNA-gruppa driver forskning og undervisning innen ren og anvendt matematikk, med hovedvekt på teori og numerikk for differensialligninger og optimeringsproblemer.

Geometri & topologi

Forskningen innen geometri og topologi spenner over grunnforskning på strukturen til abstrakte rom til beregningsmetoder for et bredt spekter av praktiske problemer, for eksempel geometrien til store datamengder.

Statistikk

Forskningsaktiviteten inkluderer utvikling av beregningskrevende metoder, ekstremverdistatistikk, forsøksplanlegging, pålitelighetsanalyse, romlig statistikk, teoretisk statistikk, funksjonell genomforskning, og stokastisk og statistisk modellering innenfor økologi, evolusjonsbiologi og bevaringsbiologi.


Prosjekter

Aktive forskningsprosjekter
Bevilger / periode Prosjekt Leder
FRIPRO Toppforsk (NFR/NTNU), 2016‑2020 Waves and Nonlinear Phenomena Helge Holden
FRINATEK (NFR), 2016‑2020 Representation theory via subcategories Steffen Oppermann
EU, Horizon 2020 Challenges in Preservation of Structure (CHiPS) Elena Celledoni
NFR, 2015‑2018 Penalized Complexity-priors: A new tool to define default priors and robustify Bayesian models Håvard Rue
NFR, 2014‑2018 Uncertainty in Reservoir Evaluation Henning Omre
NFR, 2014‑2018 Structure Preserving Integrators, Discrete Integrable Systems and Algebraic Combinatorics (SPIRIT) Brynjulf Owren
NFR, 2013‑2018 Dirichlet Series and Analysis on Polydiscs (DISPDISC) Kristian Seip
NFR, 2014‑2017 Clusters, combinatorics and computations in algebra Aslak Bakke Buan
NFR, 2014‑2017 Nonlinear water waves Mats Ehrnström
NFR, 2013‑2017 Triangulated Categories in Algebra Petter Bergh
NFR, 2012‑2016 Discrete Models in Mathematical Analysis (DiMMA) Yurii Lyubarskii
Thu, 24 Nov 2016 16:09:46 +0100

Kontakt

Instituttleder Einar Rønquist.Professor Einar Rønquist, instituttleder ved Institutt for matematiske fag.

 

Forskningssentre

Forskningssentre med deltakere fra IMF.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Doktorgradsstudier

Ph.d.-programmet i matematiske fag er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Ledige stillinger ved instituttet

Disputaser