Forskning ved Institutt for matematiske fag

Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk, men matematikken er også en viktig del av vår kulturarv. Den er i stadig utvikling, og gjenstand for omfattende forskningsvirksomhet både i ren og anvendt retning.

Instituttets ansatte er organisert i fem forskergrupper:

Se de enkelte forskergruppenes hjemmesider for mer informasjon.