Forskning ved Institutt for matematiske fag

 

Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk, men matematikken er også en viktig del av vår kulturarv. Den er i stadig utvikling, og gjenstand for omfattende forskningsvirksomhet både i ren og anvendt retning.

Instituttets vitenskapelige ansatte er organisert i 5 forskningsgrupper: