Institutt for matematiske fag

– utgjør et nasjonalt tyngdepunkt i utdanning og forskning innen sine fagområder.

   

Aktuelt

Honorary Doctorate

Idun Reiten. Foto.Idun Reiten has been awarded an honorary doctorate of the Faculty of Mathematics at Bielefeld University. Citing the award letter:

Through this distinction the Faculty of Mathematics would like to acknowledge your outstanding contributions to Mathematics as a whole as well as your engagement and support for mathematical research at Bielefeld University.

The awarding ceremony is planned for summer 2015.

24th February 2015

Honorary Doctorate

Idun Reiten. Foto.Idun Reiten has been awarded an honorary doctorate of the Faculty of Mathematics at Bielefeld University. Citing the award letter:

Through this distinction the Faculty of Mathematics would like to acknowledge your outstanding contributions to Mathematics as a whole as well as your engagement and support for mathematical research at Bielefeld University.

The awarding ceremony is planned for summer 2015.

   

Ny postdoktorstilling innen kryptografi

Kristian Gjøsteen. Foto.

IMF har fått tildelt finansiert en ny 3-årig postdoktor­stilling innen kryptografi. Dette er første gang instituttet har fått direkte støtte fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Takk til Kristian Gjøsteen for innsatsen med å realisere støtte til denne stillingen.

12. februar 2015

Ny postdoktorstilling innen kryptografi

Kristian Gjøsteen. Foto.

IMF har fått tildelt finansiert en ny 3-årig postdoktor­stilling innen kryptografi. Dette er første gang instituttet har fått direkte støtte fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Takk til Kristian Gjøsteen for innsatsen med å realisere støtte til denne stillingen.

   

StudForsk: nytt prosjekt

Aslak Bakke Buan. Foto.IMF har fått tildelt et nytt prosjekt finansiert av Olav Thon Stiftelsen.

'StudForsk: program for studentaktive forskningsprosjekter ved Institutt for matematiske fag', ved professor Aslak B. Buan, NTNU. Tildeling gis med NOK 1,500,000 fordelt over 3 år.

Les pressemeldingen om tildelingen

15. januar 2015

StudForsk: nytt prosjekt

Aslak Bakke Buan. Foto.IMF har fått tildelt et nytt prosjekt finansiert av Olav Thon Stiftelsen.

'StudForsk: program for studentaktive forskningsprosjekter ved Institutt for matematiske fag', ved professor Aslak B. Buan, NTNU. Tildeling gis med NOK 1,500,000 fordelt over 3 år.

Les pressemeldingen om tildelingen

Om prosjektet

Prosjektet oppstod som idé om et undergraduate forskningsprogram, og sentrale personar er Aslak, Mats og Petter. Det er rettet mot studenter, og integrert i forskningen ved instituttet.

  • alle ansatte skal kunne foreslå prosjekter med varierende tidsperspektiv
  • kan være tverrfaglige prosjekter, ikke bare matematiske

Sluttresultatet skal være en kort rapport. Når den er godkjent av veileder vil det gis støtte til både student og veileder.

  • konferanse en gang i året for studenter som har vært involvert
  • alle som ikke har begynt på masteroppgave kan delta
  • estimert oppstart i løpet av sommeren 2015

 

Om Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon opprettet Olav Thon stiftelsen 10.desember 2013. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS, i tillegg til å dele ut midler til allmennyttige formål innen en rekke områder.

Stiftelsen støtter blant annet formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde.

Hva skjer?