EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarOK-dato
IFT101Innføring i informasjonsteknologi

7,5

TDT4110 ITGK (2,5)5 B2015.08.21 RS
IFT102Etikk og IT-profesjonalitet7,5IT1604 - Digitalt Samfunn (7,5)  B2015.08.21 RS
IFT103Agile systemutviklingsmetoder7,5TDT4140 PU (4)3,5 C2015.08.21 RS
IFT104Grunnleggende programmering7,5TDT4110 ITGK (6)
TDT4100 JavaOOP (1,5)
  B2015.08.21 RS
2015.08.21
RS
IFT105Databaser7,5TDT4145 ModDB (6)1,5 B Mangler: Andre databasemodeller.
Lagringsteknologier, filorganisering og aksess-strukturer
2015.08.21 RS
IFT106Operativsystemer - konfigurasjon og bruk7,5TDT4186_OpSys (3,75)3,75 C Mangler: prosesser, trådsystemer, synkronisering, CPU-tildeling, lagertildeling,
filsystemer, inn/utenheter, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet.
2015.08.21 RS
IFT107Datakommunikasjon - prinsipper og design7,5TTM4100 KTN (6)1,5 C Mangler: Beskrivelse av multimediasystemer. Beskrivelse av trådløs og mobil nettverker.2015.08.21 RS
IFT108Sikkerhet7,5TTM4135 InfoSik (7,5)  C Spør Colin Boyd?2015.08.21 RS
  • No labels