Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Møter i Pensjonistforeningen NTNU

Vi møtes som regel den første tirsdagen i måneden. Møtestedet er for tiden kantinen i 6. etasje i Kolbjørn Hejes vei 1d, og møtetiden er fra kl. 13.30 til ca. 15.30. Møteprogrammet er normalt et innslag/kåseri av 20-30 min. varighet. Styret prøver å finne temaer som kan interessere de fleste. Kaffe, rundstykker og vafler serveres, og det er utlodning av gjenstander som møtedeltakerne har med. (Noe som utgjør et vesentlig bidrag til foreningens økonomi.) Endringer/tilføyelser blir lagt ut på hjemmesiden.

 

Aktuelle arrangementer for pensjonister ved NTNU 


 

 

Kommende møter

43. februar mars 2020 kl 1330.

Mer info kommer. 

Sted: rom C201, 2. et., Varmetekniske laboratorier, Kolbjørn Hejes vei 1A, Gløshaugen.

 

Professor i cellebiologi, Trude Helen Flo, vil holde foredaget 

" Vaksiner, Coronaviruset, influensa og pandemi".

 

Etter foredraget vil det bli servering, åresalg og trekning av medbrakte gevinster.


Kontakt

Om det ønskes supplerende opplysninger, vennligst ta kontakt med sekretær (Se nede på Hjem-siden).

Dessuten vil øvrige styremedlemmer og medlemmer kunne informere om det som foregår i foreningen.