Child pages
  • Bli medlem
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvordan bli medlem/medlemsorganisasjon

Innmelding kan enklest gjøres ved å kontakte sekretær  pr. post, via telefon eller
e-mail. Men du er velkommen til et av våre møter der du kan få kontakt med oss.

Pensjonistforeningen NTNU er medlem av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i Trondheim. Primært innebærer medlemskapet i denne organisasjonen at en støtter arbeidet med å ivareta pensjonistenes interesser både lokalt.

Medlemskapet i PFO gir våre medlemmer adgang til aktiviteter i Hornemannsgården og til rabatter ved kjøp av en del varer og tjenester (i butikker og verksteder i Trondheim). Se nettsiden http://hornemansgarden.no/standardsider/medlemsfordeler/. Medlemsbevis deles ut på møtene våre.

Kontakt

Om det ønskes supplerende opplysninger, vennligst ta kontakt med sekretær (Se nede på Hjem-siden).

Dessuten vil øvrige styremedlemmer og medlemmer kunne informere om det som foregår i foreningen.

  • No labels