Innmeldingsskjema for direkte utfylling og innsending:

Innmeldingsskjema


Innmelding kan også gjøres ved å kontakte sekretær via telefon eller e-post (se info under "Styret"). 
Men du er velkommen til et av våre møter der du kan få kontakt med oss.

Pensjonistforeningen NTNU er medlem av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i Trondheim. Primært innebærer medlemskapet i denne organisasjonen at en støtter arbeidet med å ivareta pensjonistenes interesser både lokalt og nasjonalt.

Medlemskapet i PFO gir våre medlemmer adgang til aktiviteter i Hornemansgården og til rabatter ved kjøp av en del varer og tjenester (i butikker og verksteder i Trondheim). Se nettsiden https://pfo-trd.no/standardsider/medlemsfordeler/ . Medlemsbevis deles ut på møtene våre.

Nedlemskontingenten er 250 kroner pr. år.

Kontakt

Om det ønskes supplerende opplysninger, vennligst ta kontakt med sekretær (Se under "Styret").

Dessuten vil øvrige styremedlemmer og medlemmer kunne informere om det som foregår i foreningen.

  • No labels