Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Styret for Pensjonistforeningen

 

Kasserer:Gunnar Flack2017-2019
Sekretær:Erling Nardo Dahl2017-2019
StyremedlemMay Britt Blomkvist2018-2020
StyremedlemSvein Bartholsen2018-2020
StyremedlemGrete Aune2016-2018

Styremedlem, turansvarlig:

Einar Broch2018-2020
Varamedlem, webansvarlig:Karstein J. Olsen2018-2020
Varamedlem:Ann Ristinov Sætran2018-2020
   
   
Revisororer:Sverre Nistov2018-2020
 Asle Schei2018-2020
Revisor, varaInger Kosberg2018-2020
   
   
Valgkomite:Eli Skarpnes2018-2019
 Åse Trana2018-2019
Varamedlem:Monica Garmo2018-2019

Medlemmer i styre og komiteer har sin bakgrunn fra mange institutter og avdelinger. Vi er en forening for alle NTNU-pensjonister uansett tidligere yrke og tilknytning. Til orientering har personer på listen ovenfor følgende bakgrunn:

  
Einar BrochInst. for geologi og bergteknikk
Gunnar Flack:Teknisk avdeling
Erling Nardo Dahl:Inst. for konstruksjonsteknikk
Grete AuneProgram for lærerutdanning
Svein BartholsenDriftsavdelingen
May Brit BlomquistStudieavdelingen
Ann Ristinov Sætran 
Karstein J. OlsenInst. for elkraftteknikk
Eli Skarpnes 
Åse Trana 
Monica Garmo 
Sverre NistovInst. for Arketektur og planlegging
Asle ScheiInst. for elkraftteknikk
Inger Kosberg 

Kontakt

Om det ønskes supplerende opplysninger, vennligst ta kontakt med sekretær (Se nede på Hjem-siden).

Dessuten vil øvrige styremedlemmer og medlemmer kunne informere om det som foregår i foreningen.

  • No labels