Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Styret for Pensjonistforeningen


Funksjon         Navn        valgperiode
LederErling Nardo Dahltil 2023
KassererGunnar Flack2022 – 2023
SekretærGrethe Aune 2022 – 2024

StyremedlemMay Brit Blomqvisttil 2023
StyremedlemAnn Rudinow Sætnantil 2023
StyremedlemSverre Nistovtil 2023
StyremedlemPetter Brækken2022 – 2024
varamedlemSvein Bartholsentil 2023
varamedlemEli Skarpnestil 2023
revisor Eli Solbergtil 2023
vara revisorTore Strømmentil 2023
ValgkomitéOle Brønmo2022 - 2024
ValgkomitéTore Jørgensen2022 - 2024
vara valkom.Tore Strømmen2022 - 2024
Medlemmer i styre og komiteer har sin bakgrunn fra mange institutter og avdelinger. Vi er en forening for alle NTNU-pensjonister uansett tidligere yrke og tilknytning. Til orientering har personer på listen ovenfor følgende bakgrunn:

 Erling Nardo Dahl Inst. for konstruksjonsteknikk
Grethe AuneProgram for lærerutdanning
Gunnar Flack:Teknisk avdeling
May Brit BlomquistStudieavdelingen
Ann Rudinow SætnanInst. f. sosiologi og statsvitenskap
Petter BrækkenElektro, HiST
Sverre NistovInst. for Arketektur og planlegging
Svein Bartholsen Driftsavdelingen
Eli SkarpnesAnvendt språkvitenskap
Eli Solberg
Tore Strømmen Studieavdelingen
Ole Brønmo HiST
Tore Jørgensen
Kontakt

Om det ønskes supplerende opplysninger, vennligst ta kontakt med sekretær

Dessuten vil øvrige styremedlemmer og medlemmer kunne informere om det som foregår i foreningen.

  • No labels