Skip to end of metadata
Go to start of metadata


På denne siden finnes politikk for stipendiater og postdoktorer ved Tekna NTNU. 

On this page, the existing and previous politics for PhD candidates and postdocs for Tekna NTNU can be found.