Title: Tekna NTNU - Teknisk-naturvitenskapelig forening  
Author: Rune Sætre 17.01.2017
Last Changed by: Rune Sætre 15.10.2020
Tiny Link: (useful for email) https://www.ntnu.no/wiki/x/U4HjBQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Tekna NTNU (3)
    Page: Tekna Home
    Page: Årsmøte Tekna NTNU 2017-2018
    Page: Avtaler og Dokumenter
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
External Links (37)
    https://www.tekna.no/minside/tillitsvalgtnett-stat/aktuelt-…
    https://www.youtube.com/watch?v=dz7cGgfmzgo
    https://www.nokut.no/nyheter/forslag-til-endringer-i-forskr…
    www.universitetsavisa.no/ytring/2018/04/04/NTNU-taper-konku…
    https://www.ntnu.no/wiki/display/tekna/Avtaler+og+Dokumente…
    www.universitetsavisa.no/ytring/2018/03/14/%C2%ABP%C3%A5-ti…
    www.universitetsavisa.no/2018/03/02/Kan-f%C3%A5-d%C3%A5rlig…
    https://www.opprop.net/nei_til_kontorlandsskap_i_hoyere_utd…
    https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/02/04/En-samle…
    https://www.universitetsavisa.no/campus/2018/09/28/Kritiske…
    https://www.universitetsavisa.no/student/2018/08/20/Eldre-s…
    https://response2.tekna.no/MHWU/lt/Tekna/23966702/3878/mh.h…
    akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/Et+l%C3%B…
    https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2018/03/13/Stor-misn%C…
    https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=1&left=10.4073112&right…
    https://www.ntnu.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId=13811…
    https://akademikerne.no/2020/enighet-om-moderat-oppgjor-i-s…
    https://www.universitetsavisa.no/gjesteskribenten/2018/04/0…
    https://www.ntnu.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId=11082…
    https://www.dn.no/talent/2018/02/22/1025/Arbeidsliv/kan-fa-…
    https://www.minervanett.no/ntnu-rektor-med-tunge-styreleder…
    akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/
    https://www.universitetsavisa.no/campus/2018/08/29/Bovim-er…
    https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/01/31/NTNU-fus…
    https://www.nokut.no/siteassets/regelverk/horingsnotat---en…
    https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa5…
    ntnu.no/tekna
    www.universitetsavisa.no/ytring/2018/04/11/Fast-vs.-midlert…
    https://www.tekna.no/aktuelt/lonnsoppgjoret/
    https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer…
    https://www.universitetsavisa.no/campus/2020/02/03/Tekna-en…
    https://www.opprop.net/nei_til_foretaksmodellen
    tekna.no/
    www.universitetsavisa.no/campus/2018/01/11/Ansatte-f%C3%A5r…
    https://www.tekna.no/aktuelt/lonnsoppgjoret-er-utsatt--vi-v…
    https://www.ntnu.no/wiki/display/tekna/Avtaler+og+Dokumente…
    https://www.universitetsavisa.no/campus/2018/06/11/Skremt-o…
Akademikerne NTNU (1)     Home page: Akademikerne NTNU
Tekna NTNU (10)     Page: TeknaMeetings
    Page: Arkiv 2016-2019
    Page: Hvordan skrive et godt 2.5.3-krav
    Page: Årsmøte Tekna NTNU 2019-2020
    Page: 2020 Tekna Meeting notes
    Page: Jobber for Tekna
    Page: 2.5.1-Lønnsforhandlinger NTNU 2020
    Page: Årsmøte Tekna NTNU 2017-2018
    Home page: Tekna NTNU - Teknisk-naturvitenskapelig forening
    Page: Sjekk lønnen din i PAGA