Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon

Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon

Om

Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon forsker på hvordan produksjon kan bidra til å løse sentrale samfunnsutfordringer. Samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge er viktig for Norges totale konkurransekraft. Vi er et tverrfaglig senter for vareproduksjon som skal koordinere forskningsinfrastruktur og styrke grunnforskning rettet mot produksjon i Norge.

Tema for senterets aktiviteter er blant annet:

  • Bærekraftige produkter og produksjonsprosesser
  • Nye forretningsmodeller
  • Digitalisering av produksjon
  • Industri 4.0.
  • Modellering
  • Simulering
  • Optimalisering
  • Teknologiledelse
  • Materialteknologi
  • Produktutvikling