DEBATT:

  • Den vanskelige vitenskapen
  • Har vi råd til Universitetsavisa?
  • Et forsvar for skulpturen
  • Universitetsdirektørens frontalangrep på dr.ing.-utdanningen
  • "Gylne fallskjermer for professorer?
  • Nye fakultetsnavn - bruk av betegnelsen kunst
  • Examen philosophicum etter år 2000