organ for norges teknisk - naturvitenskapelige universitet, nr. 12, 29. august 1996, årgang 6

NY OPPTAKS-SKANDALEÅrets studentinntak ved NTNU har vært preget av uklarhet, dårlig informasjon og mangelfulle retningslinjer. Resulatet har vært en rekke negative medieoppslag. Nå dukker en ny opptaks-skandale opp. Flere hundre studenter som har søkt og blitt opptatt på ex.-phil. på Dragvoll, nektes videre studier etter jul. Årsak: De hadde krysset av feil på opptaksskjemaet - noe de umulig kunne vite noe som helst om. Reaksjonene er sterke, og én av dem som slår i bordet og forlanger opprydning er professor Per Morten Schiefloe ved SV-fakultetet (bildet).
Heder fra Japan Professor Knut Einar Larsen ved Fakultet for arkitektur har fått det japanske arkitektforbundets kulturpris for 1996. Det er første gang prisen går til en person fra den vestlige verden.

Høvding på Dragvoll Professor J.S. Nabila styrer geografisk institutt ved University of Ghana. I tillegg er han tradisjonell høvding for 100.000 undersåtter i den nordlige delen av landet. Nylig besøkte han Dragvoll.

Delt doktorgradpris Førsteprisen i serien «Min doktorgrad» våren 1996 er delt mellom Rainer Benjamin Hoppe og Arild Faxvaag. Hoppe skrev "De to brødrene. Et tysk eventyr". Faxvaag skrev "Om HIV hos mus og menn".

Enormt potensiale Barnelek i byen Bokanmeldelser Populære studenter Bølgekraft