NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNUNr.17-98
Rødlyskontroll avvikles

I 1990 satte Vegdirektoratet opp ni rødlyskameraer i seks fylker. Disse fotograferer biler som kjører mot rødt lys, og hensikten var å redusere antallet trafikkulykker i lysregulerte kryss. Sintef Samferdsel har vurdert forsøket, og konklusjonen er klar: Rødlyskontrollen har ingen effekt på antall personskader, og ordningen kan like godt avvikles, mener forskerne Terje Giæver og Ørjan Tveit.

Bort med såpe og vann!

Er du av de som sverger til bøtte, klut og langkost når huset skal vaskes til helgen? Glem det. - Vi vasker altfor mye, advarer professor Oddbjørn Sjøvold ved NTNU.

   Navnepolitimann

- Også stedsnavn er kulturminner som trenger vern, sier dialektforsker og navnekonsulent Tor Erik Jenstad ved NTNU. Men som sekretær for Navnekonsulenttjenesten i Midt-Norge, må man også regne med en skur av ørtæver, skjellsord og injurier om man fatter et vedtak som går på tvers av folkemeningen.


  Elendig valgoppmøte

Sittende NTNU-rektor, Emil Spjøtvoll, ble mandag gjenvalgt for en ny treårsperiode. Han var eneste kandidat, og valgdeltakelsen var historiens laveste.