NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 15-99, 7. oktober 1999
Sykkel-anarki

Syklister raser ut i gangfeltet på kryss og tvers. Bilister har ikke annet valg enn å stoppe når syklistene plutselig regner seg selv som gående og kaster seg ut i gangfeltet.
 

Høgskoleringen en hvilken som helst morgen gjennom arbeidsuka: Plutselig sveiver en syklist over i gangfeltet. En annen kommer syklende i motsatt kjøreretning. En buss kommer sigende, sjåføren med nervene i spenn.

Lenger oppe må en syklist bråbremse. Hun sykler korrekt i sykkelfila - men en bil sveiver brått til høyre og inn i sykkelfeltet. Bilens sjåfør har ikke tid til å vente, og bruker sykkelbanen som forbikjøringsfil.

Syklisten er veiens pariakaste og trafikkanarkist. Bilistene
skjønner ikke hva syklistene har i veien å gjøre, mens fotgjengerne - ikke minst barn på vei til
skolen - helst vil slippe at racersyklister sneier borti dem på sin ville ferd til arbeid og studier. Hvor skal syklistene gjøre av seg?
                               Les hele saken
 

Dei dusjar
Datanerdar dusjar seg, går i
ordentlege klede og ser ut som andre ungdommar Den nye generasjonen dataentusiastar er «IRC-beibs» i korte toppar. Dermed kan ein vanleg fordom verta avliva. Sosiolog Hege Nordli er stipendiat ved NTNU. Ho tek føre seg dei datafrelste i eit doktorgradsprosjekt som ber tittelen«PCskjørt - fra Kodeknekker til Internettpiloter.»

                                Les hele saken

Datamaskinen snakkar

Den komande generasjonen personlege datamaskiner vil etter alt å døme snakka til deg. Det same gjeld stereoanlegget, mobiltelefonen og mikrobølgeovnen. Musa og tastaturet vert erstatta med mikrofon.

Men er språket vårt truga av at datamaskinane taler til oss? Språkteknologi former språkutviklinga. Og: Blir engelsk einerådande, vil dei små språkene døy ut? NTNU-forskarar står sentralt i arbeidet med å byggja opp ein nasjonal språkdatabase.
 


Y-philes
heter ei ny spalte som universitetsavisa innfører. Her vil professor (og vitenskapsjournalist) Martin Ystenes ta opp tema relatert til forskning - nyheter, som feilslag. Motto: «Du tror det ikke før du forstår det.»
 


Statsbudsjettet

Regjeringa har foreslått tilsammen 171 millioner kroner til utstyr og inventar i Realfagbygget. I utgangspunktet søkte universitetet om rundt 450 millioner for å utstyre Realfagbygget.

De samlede bevilgningene til forskning og utvikling i Regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2000 utgjør 9,8 milliarder kroner, en økning på vel 650 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett for 1999.

                                Les hele saken

NTNU bryt løfte
NTNU vil ikkje tilby studentane datamaskin til 5 000 kroner, slik det vart lova tidlegare i år. Studentane kjenner seg snytt.

- Den økonomiske vinninga vil gå opp i spinninga. Slik prøver IT-sjef Roar Aspli å forklare løftebrotet.

                                Les hele saken