NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Seks gode råd om jobbsøking

1. Skaff deg jobberfaring

Ein liten deltidsjobb, ein praksisjobb eller ein relevant sommarjobb er nok. Jobberfaring kan også motivera til meir målretta studium og raskare gjennomføring.

2. Legg lista høgt

Som ferdig utdanna frå universitetet har du høgere marknadsverdi enn du trur. Styr unna rådgjevingstenester som tek betalt.

3. Lat arbeidsgivaren oppdaga deg

Arbeid aktivt med marknadsføringa av deg sjølv. Sel ferdigheitene dine, men ikkje sjela di.

4. Skreddarsy søknadane

Unngå «industriell produksjon». Det er smart med CV som du kan spesialsy til den einskilde søknaden.

5. Unngå «lauspreik» i søknaden

Det er to mål med jobbsøknad: Du skal bli 1) vurdert som kvalifisert søkjar og 2) innkalla til intervju.

6. Bruk Origo
Origo hjelper deg med søknad, CV og med å skaffe deg oversyn over jobbar og karrieremoglegheitene.

Les også: Næringslivet kjempar om NTNU-studentar
Les også: Attraktive humanistar
Les også: Jakta på den store jobben