NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 7-99, 22. april 1999
De er homofile ved NTNU

Onsdag denne uka vedtok Stortinget å iverksette en levekårsundersøkelse av homofile. Bakgrunnen er ferske forskningsresultater som dokumenterer at flere har psykiske plager blant homofile enn i befolkningen ellers. Elendighetsbeskrivelsen til tross - NTNU-akademikerne Rune Halvorsen, Siri Forsmo, Bård Kjos og Bjørn Hvinden (bildet) trives aldeles utmerket som homofile ved NTNU. 
 

Frykter å bli utbrent
  • Fire av ti instituttledere ved NTNU frykter at arbeidsbelastningen vil føre til at de blir utbrent. 
  • Orgut: Troen på at Orgut medfører økt ansvar er større enn troen på mer makt. 
  • «SITUASJONEN ER PREKÆR!!!» Slik oppsummerer en av instituttlederne egen tilstand akkurat nå. 
Mannsbastion

NTNU er framleis ein mannsbastion. Enno er berre tre av tjue vitskapeleg tilsette kvinner. Tre teknologiske fakultet har ikkje kvinnelege vitskapeleg tilsette i det heile. 

 
Realistane sviktar skulen

Norge får berre seks nyutdanna datalærarar i år. Den dårlege rekrutteringa gjev dramatiske konsekvensar.