NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 5-99, 18. mars 1999
Underslag ved Studentbrygga

Et medlem av styret for Studentbrygga er politianmeldt for å ha puttet 80 000 av bryggas kroner i egen lomme. Tappingen av konto har trolig foregått siden før jul. Nå er huset i Kjøpmannsgata stengt, og kafeen åpner neppe igjen før til høsten. - Men universitetet skal ta ansvar for å holde bryggas lesesaler og auditorier åpne, sier økonomidirektør Terje Krogh.

Reproflytting med komplikasjoner

De ansatte ved NTNUs reprotjeneste føler seg overkjørt av universitetsledelsen. Avdelinga på Gløshaugen skal flyttes til Dragvoll, og mange frykter at flyttinga er første ledd i en fullstendig nedlegging av den interne reprotjenesten. 34 ansatte ved Studieavdelinga har i brevs form protestert mot det som skjer, men brevene har ikke blitt journalført. 
 

Nedbemanner med 24 årsverk

NTNUs «nye» sentraladministrasjon er i disse dager i ferd med å finne sin form. Og det er nå klart at ett av Orguts hovedmål, å redusere antall administrative årsverk med rundt ti prosent, er nådd. 

ISFiT-99

Temaet «Solving Conflicts» blei reflektert gjennom utstillingar, konsertar, teater, møter og workshop-grupper. Studentleiar Antero Benedito da Silva frå Aust-Timor fekk tildelt den fyrste Studentenes fredspris.