NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                       

universitet                                                                                           

                                                                                                                    

                                      

 

           S T Y R E T

 

har møte mandag 15. februar 2016, kl. 8.30 – 16.00

Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

S-sak 2/16      Mål for realisering av fusjonsgevinster

                        Notat

 

S-sak 3/16      Faglig organisering - ny fakultetsstruktur ved NTNU

                        Notat

 

S-sak 4/16      Administrativ organisering: Modeller

                        Notat

 

S-sak 5/16      Organisering av NTNUs ledelse

                        Notat

 

S-sak 6/16      Tilsetting av dekan(er): Kunngjøringstekster og oppnevning av innstillingsutvalg

                        Notat.

 

S-sak 7/16      Læringsmiljøutvalget -  Mandat for LMU ved NTNU

                        Notat

 

S-sak 8/16      Straffeansvar for foretak –delegasjon av myndighet til rektor om å vedta forelegg

                        Notat

 

S-sak 9/16      Godkjenning av protokoll fra styrets møte 15.2. 2016     

                         

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 4/16     Rektors orienteringer

 

O-sak 5/16     Orientering om NTNUs eierinteresser i aksjeselskaper

                        Notat. U.off., Offl § 23.1

 

O-sak 6/16     Faglige integrasjonsprosjekter 2016

                        Notat

 

O-sak 7/16     Sikker drift i fusjonsarbeidet – oppdatert status           

Notat

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 09.03.2016

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret