"Det er jo dans, det her også ...? " – Styrking av dans i kroppsøvingslærerutdanningen i tverrfaglige og tverrsektorielle profesjonsfelleskap

Authors

  • Kristine Høeg Karlsen Østfold University College
  • Jessica P.B. Hansen Østfold University College
  • Birgitte Nordahl Husebye Østfold University College
  • Stine Malin Brynildsen Østfold University College

DOI:

https://doi.org/10.5324/da.v9i1.5057

Keywords:

kroppsøvingslærerstudenter, skapende dans, semiotiske ressurser, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid om dans

Abstract

Denne artikkelen undersøker kroppsøvingslærerstudenters arbeid med skapende dans ved hjelp av interaksjonsanalyse. Formålet er å øke kunnskapen om hvordan studentene benytter ulike semiotiske ressurser for å formidle betydning gjennom dans som uttrykksform. Studien inngår i et større tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeidsprosjekt mellom faglærere ved en lærerutdanning i Sørøst-Norge og dansepedagoger ved Senter for dansepraksis (SANS), som tar sikte på å forbedre utdanningen av kroppsøvingslærere. Studentene fikk opplæring i skapende dans gjennom et sanselig didaktisk design som involverte bruk av digital teknologi (iPad), for å uttrykke et narrativ gjennom egne multimodale dansetekster. Ved å analysere videodokumentasjon av to økter der studentene skapte dans til den multimodale danseteksten, viser vi hvordan studentene utforsket og utnyttet ulike semiotiske ressurser for å formidle betydning gjennom en uttrykksform som de hadde begrenset kjennskap til, nemlig dansen.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2023-12-21