Bortglömda kroppar i ett akademiserat förskollärarprogram? Om förskollärarstudenters lärprocess

Authors

  • Anna Lindqvist University of Umeå

Keywords:

Förskollärarprogram, förskola, dans, kroppsliga lärandeprocesser

Abstract

Syftet med den här artikeln är att
tolka och förstå förskollärarstudenters
reflektioner över sin lärprocess
i dans, rörelse och drama i en
skapandekurs vid ett svenskt lärosäte.
Det empiriska underlaget består av 56
reflektionsuppgifter som analyserades
utifrån en lärandeteori. Tolkningen
av materialet visar att studenterna har
förvärvat både praktiska och teoretiska
kunskaper om barns motoriska
utveckling och kroppsuppfattning.
Dessutom beskriver studenterna
en öppnare inställning till dans,
rörelse och drama efter genomförd
kurs. I resultatet framkommer även
att studenterna upplever ett ökat
kunnande samtidigt som färdigheterna
uppfattas vara otillräckliga. Detta
skapar en osäkerhet relaterat till
undervisning i estetiska uttrycksformer
i förskolan. Studien väcker frågor
om kroppsliga lärandeprocesser i
förskollärarprogrammet, och hur bristen
på färdigheter och förmågor kommer att
påverka barns lärande i förskolan.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anna Lindqvist, University of Umeå

Anna Lindqvist (PhD, Educational
Work) works as a senior lecturer at the
Department of Applied Educational
Science, Umeå University. She defended
her doctoral thesis in 2010, Dance in
School - about Gender, Body and Expression.
Her research focuses on dance and music
in preschool from a gender perspective.
With many years of experience as a
teacher educator in dance, she currently
combines research with the appointment
as assistant director at the Teacher
education, Umeå University.

Downloads

Published

2020-06-15