Kroppsligt kunskapande i dansarkivet: sinnliga, scenografiska och transformativa forskningspraktiker.

Authors

  • Astrid von Rosen Göteborgs universitet

Keywords:

Kroppsligt lärande, dansarkiv, historiografi, feministisk teori, dansgruppen Rubicon, sinnlighet, scenografi

Abstract

Artikeln undersöker kroppsligt lärande
och kunskapande i en forskningsprocess
som fokuserar på dansarkiv, i syfte att
argumentera för värdet av kroppen
som historiografiskt forskningsverktyg.
Med hjälp av feministiska teorier
om kunskap som en process och ett
breddat arkivbegrepp analyseras tre
workshoppar där material efter den
utominstitutionella svenska dansgruppen
Rubicon aktiverades på kroppsliga
sätt. Undersökningen har resulterat i
ett förslag på sinnliga, scenografiska
och transformativa forskningspraktiker,
som kan bidra till kroppsligt förankrad
produktion av danshistoria.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Astrid von Rosen, Göteborgs universitet

Astrid von Rosen (ph.d.) är docent i
konst- och bildvetenskap vid Göteborgs
universitet. Hon forskar om dansarkiv och
scenografi utifrån delaktighetsperspektiv
på historieskapande. Bland
publikationerna märks «Activating
dance records: Conceptualizing research
into the Swedish, Nordic and global
archives pertaining to the Russian dancer
Anna Robenne» i Nordic Theatre Studies
(2017) och «Transversal Dances across
Time and Space: Feminist Strategies for
a Critical Heritage Studies» (med Sand
och Meskimmon) i Gender and Heritage
(Routledge 2018). Astrid leder det
treåriga projektet Expansion and Diversity:
Digitally mapping and exploring independent
performance in Gothenburg 1965–2000
finansierat av Vetenskapsrådet.

Downloads

Published

2020-06-15