Leder/Editorial. Kroppslig læring

Authors

  • Tone Pernille Østern NTNU Norwegian University of Science and Technology
  • Gunn Engelsrud Høyskolen på Vestlandet

Abstract

Utgangspunktet for kroppslig læring som spesialtema i På Spissen forskning er en forståelse av at kroppen alltid er involvert i læring. Gjennom hele år 2019 publiserer vi
vitenskapelige artikler som på ulike vis undersøker og tematiserer hvordan kroppen i kontinuerlig relasjon til verden og til andre, er omdreiningspunkt for læring.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-14