Undervisningsopplegg for Videregående skole: Ungdom, Livsstil og helse

Undervisningsopplegg for Videregående skole: Ungdom, Livsstil og helse

Det er godt kjent at vår livsstil  med blant annet fysisk aktivitet og kosthold har stor betydning for helsa vår. En av de virkelig store helseutfordringene i dagens samfunn er inaktivitet i hverdagen. Endringer i våre reisevaner, arbeidsrutiner, tilgang av informasjon på nettet, og tilrettelegging for lettvinte løsninger på mange områder gjør at folk  beveger seg mindre og mindre. Antall personer med fedmeproblemer øker faretruende i befolkningen.
I dette prosjektet ønsker vi å aktivere og engasjere ungdom i videregående skole til økt bevissthet på sin egen livsstil hva gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Gjennom undervisningsopplegg for bruk i videregående skole er målsettingen er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet, kosthold og livsstil gjennom å bevisstgjøre elevene om eget aktivitetsnivå og kosthold med referanse til ”virkelige” data i HUNT materialet, samt innsamling av egne data. Ambisjonen er at denne kunnskapen og bevisstgjøringen fører til gode fysisk aktivitets og kostholdsvaner som tas med fra ungdomstiden og inn i voksenlivet.

 

et fint bilde av sunne og blide ungdommer

Tilbakemelding

Tilbakemelding

Hva synes du om undervisningsopplegget?

gi oss gjerne tilbakemelding ved å sende en e-post til prosjektleder for undervisningsopplegg basert på HUNT materiale "Ungdom, livsstil og helse".

Tusen takk for at du hjelper oss å bli bedre!
illustrasjonsbilde frukt

forskning-pictogram

Lenker

Lenker

Last ned undervisningsmateriale naturfag VG1

Last ned undervisningsmateriale kroppsøving VG1

materialet er under utvikling

illustrasjonsbilde barn som hopper lengde