Ungdom, Livsstil og helse

Undervisningsopplegg for videregående skole:

Ungdom, Livsstil og helse

Sammen med Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) har vi utviklet et læringsopplegg for videregående skole. Opplegget er en del av kompetansemålene i Naturfag og skal bidra til at ungdommer blir mer bevisst sin egen livsstil ved å utforske aktivitetsnivå, skjermtid, søvnmønster og kosthold.

For lærere og elever: Se fagside for kompetansemål og oppgaver her.

Bakgrunn

Det er godt kjent at livsstilen vår har stor betydning for helsa vår. En av de virkelig store helseutfordringene i dagens samfunn er inaktivitet i hverdagen. Endringer i våre reisevaner, arbeidsrutiner, tilgang av informasjon på nettet, og tilrettelegging for lettvinte løsninger på mange områder gjør at folk  beveger seg mindre og mindre, og antall personer med fedmeproblemer øker faretruende i befolkningen.

Med dette prosjektet ønsker vi å aktivere og engasjere ungdom i videregående skole til å lære mer om fysisk aktivitet og kosthold. Målet er å øke kunnskapen om disse temaene, og  gjøre elevene bevisst sitt eget aktivitetsnivå og kosthold med referanse til ”virkelige” data i HUNT-materialet, samt innsamling av egne data. Ambisjonen vår er at dette skal fører til gode fysisk aktivitets- og kostholdsvaner som ungdommen tar med seg inn i voksenlivet.

 

HUNT for studenter

HUNT for studenter

HUNT har stadig kontakt med studenter fra forskjellige utdanningsinstitusjoner. HUNT representerer et fagmiljø som bl.a. utnyttes i undervisningen på medisinstudiet ved NTNU i Trondheim.

Data fra HUNT har blitt benyttet av mange studenter i forskjellige arbeider og hovedoppgaver. Studenter som ønsker kontakt med HUNT med tanke på å benytte data fra HUNT i forskningsstipend, hovedoppgaver eller lignende, kan lese mer om dette på siden tilgang til HUNT-materialet.

Finn ut mer!

Finn ut mer!

Se på tall og kart fra Trøndelag:

Les  mer om forskning og naturfag

  • viten.no (Naturfagssenteret)
  • NDLA (Digitale læremidler for videregående opplæring)