Energidagen

Energidagen er EnergiKontaktens viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi og miljøstudiet. Studenter, fagmiljø og næringsliv møtes og utveksler erfaring, kunnskap og inspirasjon. På Energidagen får deltagende bedrifter mulighet til å delta på spennende foredrag og å møte høyt motiverte og ambisiøse studenter. EnergiKontaktens medlemmer tilbys gratis utstillerplass/stand på energidagen.

Energidagen arrangeres årlig på NTNU Gløshaugen - alltid siste torsdag i oktober!