MOST er et EU-prosjekt hvor NTNU samarbeider med 22 andre partnere i Europa for å gjøre undervisningen mer relevant og spennende for elevene. Vi vil arrangere såkalte School Cooperation Projects (SCPs) innen temaene avfall og energi, der elever velger seg en problemstilling relevant for sitt lokalsamfunn og samarbeider med lokale aktører for å finne en løsning på problemet. Skoler på alle trinn kan bli med. På denne bloggen vil du etterhvert finne nyheter om hva som skjer ved skolene og hvilke prosjekter det arbeides med.

+ posts