MOST er et EU-prosjekt hvor NTNU samarbeider med 22 andre partnere i Europa for å gjøre undervisningen mer relevant og spennende for elevene. Vi vil arrangere såkalte School Cooperation Projects (SCPs) innen temaene avfall og energi, der elever velger seg en problemstilling relevant for sitt…