Prosjektet startet offisielt 1. september 2020 og i november var hele prosjektgruppa bestående av 23 partnere samlet til kick-off-møte på Zoom. Som ledere av arbeidspakke 4 (WP4) presenterte vi våre planer, og vi gleder vi oss til å følge partnerne videre i deres arbeid med skoleprosjektene!

+ posts