Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for juni, 2020

ØK-nytt uke 25/26

av 28. juni 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da er sommeren nært forestående. Noen av dere har allerede startet ferien, noen andre av oss har ørlite grann til vi må gjøre før vi kan ta helt fri. Været har vært formidabelt over alt de siste ukene, så det har vært sydenstemning på takterassen vår i ukesvis allerede!

De siste ukene har vi jobbet med å prøve å få avklart alt til semesteroppstart. Det er noe som gjenstår, og vi vil ha løpende kontakt med instituttledere og kontorsjefer når det kommer noe nytt. Vi har et første instituttledermøte i starten av august, der kontorsjefer deltar, og vi håper alle spørsmål kan besvares innen da. I alle fall alle spørsmål som har med Korona og semesterstart å gjøre 🙂

Denne siste uken gjennomførte vi en ny digital disputas, nemlig Joakim Blix Prestmo på ISØ. Tittelen på avhandlingen var «Three perspectives on real investments in the manufacturing industry. An empirical approach». Professor Gunnar Bårdsen på ISØ har vært hovedveileder. Som vi ser av bildet har komite tatt alle smittvernhensyn på alvor og holder behørig avstand:

Komiteen deltar digitalt i bakgrunnen som vi ser, tilstede i auditoriet er veileder Gunnar Bårdsen (tv), kandidat Prestmo i midten, og disputasleder/instituttleder Anne Borge Johannesen

Da håper jeg alle får en fin sommer. ØK-nytt tar også sommerferie, med mindre noe ekstraordinært inntreffer, da kommer vi ut med et ekstraordinært nummer. Inntil 3. august: På gjensyn!

Monica

ØK-nytt uke 24

av 12. juni 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag til alle!

Denne uken har det skjedd litt av hvert. Torsdag 11.juni hadde vi digital utmatrikuleringsseremoni for HMS-studentene som leverer sin masteroppgave om noen uker. Som en erstatning for den tradisjonelle seremonien med fysisk overrekkelse av kursbevis med studentenes familie til stede ble det gjennomført en digital variant på Zoom. Taler fra instituttleder Marielle, fra studentene ved Mei Yain Fung (se bilde under) og fra fagstaben ved Trond Kongsvik. I tillegg viste studentene bilder fra studielivet både på og utenfor campus inkludert turer til studieprogrammets samarbeidsinstitusjoner i Brasil og Longyearbyen for enkelte. Seremonien ble avsluttet med overrekkelse av kursbevis med distribuert applaus. Det ble en verdig avslutning, vi får til det aller meste digitalt: 😊

I dag kom resultatet av mange års arbeid for flere av dere: Tildelingene fra Forskningsrådet av SFI, Senter for forskningsdrevet innovasjon, prosjekter med åtte års varighet og stort omfang av Phd og forskning i tett samarbeid med næringslivet. Det ble delt ut totalt 22 prosjekter med årlig bevilgning på opp til 12 millioner. Av de 22 skal NTNU lede fem, og SINTEF skal lede fire. Se mer her: https://www.universitetsavisa.no/incoming/2020/06/12/22-nye-forskningssentre-for-innovasjon-22057981.ece

Vi på ØK hadde ingen søknader som vertsfakultet, men vi var deltagere og bidragsytere i totalt 10 av søknadene, med ulike arbeidspakker og delaktiviteter. Av de 10 vi deltok i ble tre innvilget, og det er virkelig langt bedre enn vi våget håpe på! Samtidig betyr det at sju prosjekter ikke fikk støtte, og det er svært forståelig at de som har brukt mye tid og krefter på søknadsskriving og oppbygging av konsortium er skuffet over resultatet. Men til dere vil jeg si at slike søknader aldri er bortkastet, de kan bearbeides og endres inn mot andre finansieringskilder og nye runder og utlysninger senere. Dere har bygd faglige nettverk og spennende problemstillinger, og de kan brukes på nytt. Flere av de som fikk støtte nå i denne runden har prøvd før uten å lykkes, men har brukt tilbakemeldingene aktivt og satset på nye runder. Alle de tre hos oss som lykkes i denne runden er meget erfarne forskere som har vært med på mange slike løp før, så dette handler om faglig dyktighet, erfaring, nettverk, og litt om å være litt sta og ikke gi seg!

Uansett skal vi gratulere de som lykkes med SFI! De tre er:

  1. Norwegian Center for Cybersecurity In Critical Sectors (NORCICS). Senteret vil bli ledet av NTNUs Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi. Vår IØT fagseksjon på Gjøvik vil være aktive med i ledelsen av senteret og lede/delta i flere av forskningsaktivitetene. Totalt budsjett for senteret vil være omkring 220 mill kr over 8 år. Senteret planlegger med 9 phd og 6 postdoc hvorav minst 2 av phdene er tiltenkt IØT på Gjøvik. Her er det mange som har bidratt, men Halvor Holtskog og Ottar Henriksen må nevnes spesielt.
  2.  SFI Harvest, som ledes av SINTEF Ocean. Senterets hovedmål er å utvikle kunnskap og teknologi for å fiske og utnytte marine ressurser på lavt trofisk nivå, som krill, calanus og mesopelagiske arter av fisk. Senteret skal utvikle teknologi som kan finne og overvåke bestandene, fiske opp forsvarlige mengder og deretter prosessere de marine råvarene til verdifulle produkter for å skape nye biomarine verdikjeder. Senteret ønsker også å bruke kunnskap og teknologi utviklet i senteret til å detektere og samle inn plastsøppel i havet. Her vil IIF i Ålesund ha en rolle  spesielt knyttet til arbeidspakke 6: RA6 Fisheries management and sustainable business models. Det er fokus på behov for dokumentasjon av bærekraftsaspekter knyttet til fisk og bidrag inn i endringen mot nye forretningsmodeller som fremmer bærekraft implementert  i hele verdikjeden . Dette er i tråd med satsningen ved IIF med oppbygging av forskningsfeltet Sustainability Analytics og  etableringen av Business Hub for Sustainability – BH4S. Her har flere bidratt, og Øivind Strand og Annik Magerholm Fet har stått i spissen for arbeidet. Annik er som kjent viserektor, men også ansatt på IIF som professor, i 10% stilling.
  3. SFI  Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation. Vertsinstitusjon: NTNU, IE-fakultetet. Forskningspartnerne: Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, SINTEF AS (Digital) og Norsk Regnesentral. Senteret har som overordnet målsetting å møte tekniske utfordringer fra kunstig intelligens (KI) så vel som ikke-tekniske utfordringer som etiske spørsmål, forklarbarhet og tillit til KI. Senteret ønsker å akselerere innovasjonen av bærekraftig og pålitelig kunstig intelligens i norsk industri. Generisk kunnskapsutvikling og krevende anvendelser av KI i viktige næringer vil være et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Her er det IØT-T ved professor Endre Sjøvold som har bidratt inn, og har ansvar for en arbeidspakke som favner de organisatoriske aspektene ved bruk og utvikling av AI.

Gratulerer så mye til alle tre!

I tillegg har våre eminente studentbedrifter i Ålesund nok en gang vunnet priser: Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med NHO» ble MiniLice SB fra NTNU Ålesund. MiniLice SB skaper verdi gjennom økt fiskevelferd og har funnet løsningen for å redusere luseplager i oppdrettsnæringen. Om MiniLice SB sa juryen at de viser full forståelse for hva et godt nettverk kan bety for å lykkes. Gode kontakter med næringsliv og offentlige organer i utviklingen av bedriften har gitt dem nødvendig hjelp til å utvikle et produkt som kan få stor betydning for den aktuelle bransjen. De har allerede inngått en intensjonsavtale med en ledende aktør i bransjen. I tillegg fikk MiniLice pris for «beste HR bedrift» og «beste økonomistyring». Du kan lese mer her: https://www.ue.no/nyheter/minilice-sb-er-norgesmestere-i-to-kategorier-de-har-funnet-losning-for-lavere-luseplage-i-oppdrettsnaeringen/

Her i Trondheim er det bortimot tropevær i helgen, så det er ingen grunn til å dra til syden! Jeg skal i alle fall ta helg nå, og jeg håper alle får fine dager!

Monica

ØK-nytt uke 23

av 6. juni 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag! Det er blitt juni, og vi vender gradvis litt tilbake til en mer normal tilværelse. Denne uken har jeg vært innom kontoret flere ganger, og truffet flere av dere fysisk. Det er så utrolig hyggelig å møte folk igjen! Jeg startet en ny type møter to og to der vi går tur (gitt at været tillater det og det ikke bøtter ned) i stedet for å sitte inne på et møterom. Det er en av flere «korona-aktiviteter» som ikke bør avsluttes den dagen smittefaren er helt over! Det er viktig at vi alle reflekterer over dette, hvilke nye mønster og aktivititer er det vi har tillært oss, som vi faktisk ønsker å ta med videre i en tid etter korona?

Sist uke hadde vi et veldig flott oppslag i Gemini med førsteamanuensis Frode Heldal på HHS, som handler om hvordan man trener på å være uenige i en gruppe. Dette er veldig gode tanker og refleksjoner, som i alle fall jeg tar med meg. Får man ikke motstand kommer man heller ikke fremover. Frode har også ti konkrete råd til hvordan trene på uenighet, du kan lese dem her: https://gemini.no/2020/05/sann-blir-du-god-til-a-vaere-uenig/

Diku og Kompetanse Norge lyste i mai ut inntil 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Utdanningsinstitusjonene kunne søke om midler til å gi digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte i forbindelse med korona-situasjonen. Vi sendte inn to prosjektsøknader og begge fikk tilslag! Her følger en beskrivelse:

Innføring i morgendagens digitale organisasjoner

Halvor Holtskog, IØT-G,  sitt prosjekt er basert på emnet SMF2298F Teknologiledelse og heter Innføring i morgendagens digitale organisasjoner. Emnet har følgende fem tema: LEAN, prosjekt- og endringsledelse, koding, IKST-sikkerhet og industri 4.0. Hvert tema kan tas separat som et ikke-studiepoenggivende kurs eller samlet med avsluttende eksamen som gir 5 studiepoeng. Emnet gis i samarbeid med IVB på IV-fak, IIK og IDI på IE-fak. Norsk Industri, FLT og NITO er også med.

Entreprenørskap og forretningsutvikling

Even Larsen, IØT-T, har fått støtte til å ta opp 55 flere deltakere til emnet TIØ4250 Entreprenørskap. Studentene som tas opp, jobber med virkelige problemstillinger som er relevant for de selv og/eller bedriften de er delvis permittert fra. Undervisningsopplegget vil bli strukturert rundt disse virkelige problemstillingene, hvor målet er at studentene skal utvikle løsninger på problemstillingene. Undervisningsopplegget legger opp til praktisk og teoretisk arbeid individuelt og i grupper. Emnet gis i samarbeid med SFU Engage.

Gratulerer så mye til begge miljøene!

Da håper jeg alle får en riktig fin helg!

Monica

Topp