Jeg har akkurat deltatt på Arendalsuka, en stor møteplass. Det er et godt utgangspunkt for handling og endring.

Arendalsuka er starten på valgkampen og et treffpunkt for politikere, arbeidsliv og akademia. Flere av møtene jeg har deltatt på har gitt meg fornyet tro på framtida.

Om årsaken er kode rød, eller andre varsellamper, så kjenner jeg virkelig på en vilje til endring: Et ønske om å gjøre noe og om å gå i gang fort.

Samarbeid, deling og bred involvering er ord jeg har hørt mye. Vi endrer ikke verden på egen hånd enten vi er politikere, næringslivsledere, jobber i offentlig sektor eller i universitets- og høyskolesektoren. 

Kan dere ikke utdanne flere innen IKT?  Dette spørsmålet er en gjenganger når jeg møter arbeidslivet. Det er et stort behov for kompetanse for å kunne digitalisere, elektrifisere og dermed videreutvikle samfunn, bedrifter og egen hverdag. Denne kombinasjonen av nye muligheter for vekst og utvikling, og samtidig kunne bidra til grønn omstilling, utløser utålmodighet hos mange av oss. Det er et privilegium å lede et fakultet ved NTNU med utdanning innen områdene IKT, sikkerhet, elektro og matematikk. Men jeg kan ikke enkelt svare ja på ønsket om å utdanne flere kandidater. Jeg kan likevel forsikre om at vi gjør alt vi kan for å fortelle politikere om det store behovet for digital kompetanse.  Etter- og videreutdanning er også noe vi skal forsterke.  

Norge er en havnasjon og «alle» snakker om havet. Enten det handler om energi, mat, CO2-lagring, transport, næringsutvikling eller klimamål. Havet er nøkkelen. Selv har jeg vært leder for NTNU havrom og leder i dag regjeringas arbeid Maritim21, for grønn omstilling i maritim sektor. Det er kjempeinspirerende å oppleve den omsorgen, det engasjementet og den interessen for å gjøre det vi kan, endre det vi må og utforske det vi ikke vet.

Hvor er vi i 2050? Framtidsbilder og scenarier er ofte på agendaen under Arendalsuka. Selv måtte jeg gjentatte ganger si at vi ikke aner hvilke teknologiske sjumilssteg vi vil ta i løpet av de neste 29 årene. Vi er bare i begynnelsen av den digitale utviklingen. Det er gode nyheter for å kunne nå FNs bærekraftsmål og et nullutslippssamfunn i 2050.