15. september holdt jeg dette digitale foredraget på Finansnæringens digitaliseringskonferanse 2020. Jeg håper det kan glede flere.