NAFOL (Nasjonal forskerskole for lærerutdanning) er stolt av å være nominert av NTNU til årets utdanningskvalitetspris, og som hos andre nominerte, var håpet om å vinne stort. Prisen gikk i år til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og vi gratulerer hjerteligst med en velfortjent pris!

Selv om vi ikke vant, så er NAFOL glad og stolt over den evalueringen vi fikk, som blant annet omtaler NAFOL som:

  • et viktig tiltak i lærerutdanningen
  • tiltaket er kvalitetsfremmende og fyller et udekket behov
  • fremragende å samle nesten alle lærerutdanningsinstitusjoner om ett tiltak
  • skaper også et miljø for stipendiater ved de mindre institusjonene
  • bidrar også til å styrke FoU-baseringen i lærerutdanningene
  • tiltaket er basert på nasjonale og internasjonale utredninger anses som svært verdifullt
  • juryen vil også fremheve viktigheten av de dokumenterte resultatene

Må fronte innovasjonen høyere

Vi tar med oss at vi har ikke har fått frem i søknaden i hvor stor grad NAFOL er innovativ og juryen utfordrer oss på dette. I fremtiden vil vi tydeliggjøre sterkere det nye NAFOL bringer til forskerskole-konseptet, som for eksempel at vi tar studentene opp kullvis, og dermed etablerer sterke nasjonale (og også internasjonale) nettverk. Rundt 25 prosent av studentene kommer fra, og forsker på, barnehagelærerutdanning.

Vitenskapen hånd i hånd med kunsten og det sosiale

I tillegg ser vi de fire årene studentene er i NAFOL som en danningsprosess inn i den akademiske verden som består av to løp som passer inn i hverandre, det vitenskapelige og det kunstneriske/sosiale løpet. I NAFOL prøver vi på samlingene å integrere disse to løpene i form av kunstneriske innslag, naturopplevelser og sosialt samvær. De lærer å presentere sitt prosjekt på ulike måter: poster, foredrag, dialoger og drama.

Møter de fremste forskerne på feltet

Det vitenskapelige løpet er godt i varetatt ved at stipendiatene møter de fremste nasjonale og internasjonale forskere på feltet, og dessuten presenterer de og får tilbakemeldinger på mindre deler av prosjektet sitt helt fra første samling. De lærer å gi og ta imot kommentarer, og føler seg trygge på de får gode kommentarer til å fortsette det krevende arbeidet det er å skrive en Ph.D.-avhandling.

NAFOL er motivert til å fortsette å videreutvikle forskerskolen som et ledd i arbeidet med å styrke norsk lærerutdanning og skole/barnehage.

Foto: Vibeke Ann Pettersen/NTNU

Kari Smith
Kari Smith
Professor ved NTNU | Nettside

Institutt for lærerutdanning