Nordmenns seksuelle helse og livskvalitet skal avdekkes!

Randi Reidunsdatter med flere ved NTNU senter for helsefremmende forskning er i gang med Del 2 av prosjektet Seksuell helse etter brystkreft, og i disse dager sendes det ut spørreskjema til 10 000 nordmennn om deres seksuelle helse og livskvalitet. Dataene skal sammenlignes med data fra kvinner som har hatt brytkreft for å bedre behandling og oppfølging for denne gruppen. 

Hør Randi snakke om dette i God Morgen Trøndelag:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troendelag/sesong/202108/DKTL01016221

Les om saken her:

https://www.nrk.no/trondelag/ntnu-forskning_-kartlegger-nordmenns-seksuelle-helse-for-a-hjelpe-kreftpasienter-1.15620290

Vil du vite mer om prosjektet?

https://www.ntnu.no/isb/seksuell-helse-etter-brystkreft#/view/about


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar